Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er staðsettur á utanverðu Snæfellsnesi á Vesturlandi. Hann er um 170 km2 að stærð og eini þjóðgarður landsins sem nær að sjó. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er opinn allt árið. Gestastofa þjóðgarðsins er á Hellnum. Í vetur er gestastofan opin virka daga frá kl. 12-16 fram í maí þegar sumaropnun tekur við. Þar er upplýsinga-miðstöð þjóðgarðsins og áhugaverð náttúru- og verminjasýning.

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Klettsbúð 7 360 Hellissandur
Sími: 436 6860
Fax: 436 6861
Netfang: snaefellsjokull@umhverfisstofnun.is

Guðbjörg Gunnarsdóttir, þjóðgarðsvörður
Lárus Kjartansson, sérfræðingur

Fréttir

Viltu vita meira

Gestastofa þjóðgarðsins er á Hellnum. Hún var opnuð sumarið 2004 í fyrrverandi fjárhúsum. Þema sýningarinnar í gestastofunni er vermaðurinn og náttúran og er leitast við að sýna hvernig vermenn nýttu náttúruna til að sjá sér farboða. Höfðað er til allra skilningarvitanna og eru gestir hvattir til að smakka, lykta og reyna. Hægt er að finna eitthvað skemmtilegt fyrir fólk á öllum aldri í gestastofunni. Þar má einnig nálgast upplýsingar og fræðslu um svæðið undir Jökli hjá landvörðum sem þar starfa.

 Opnunartími

  • Gestastofan á Hellnum verður opin í vetur kl. 11-16 á virkum dögum.  
  • Hún verður hinsvegar lokuð frá 18. desember og til 11. janúar 2016. 
  • Frá 11. janúar verður gestastofan að Hellnum opin alla virka daga, frá kl. 11-16 fram í apríl. Í apríl mun gestastofa þjóðgarðsins flytja að Malarrifi og sumaropnun taka við.

Hafðu samband

Gestastofa á Hellnum
Sími: 436 6888 
Netfang: snaefellsjokull@umhverfisstofnun.is

Vatnshellir er hraunhellir en þeir myndast á meðan hraunið rennur og það er enn að storkna og kólna. Hraunið og hellirinn eru talin vera um 5-8000 ára gömul. Heildarlengd Vatnshellis er um 200 m og þar er hátt til lofts og vítt til veggja. Hellirinn hefur verið gerður aðgengilegur með hringstigum en umferð um hann er aðeins leyfð með leiðsögn.

Ferðir með leiðsögn í Vatnshelli

Í boði eru ferðir með leiðsögn allt árið, á sumrin frá kl. 10:00 til 18:00 en á veturna eru þrjár ferðir á dag, kl. 13, 14 og 15. Hver ferð tekur um 45 mínútur. Upplýsingar í síma 665-2818. Nauðsynlegt er að vera vel klæddur, í góðum skóm og með hanska því kalt er í hellinum en fólk fær hjálma og ljós hjá leiðsögumönnum. Verð er 2.500 kr. fyrir fullorðna, 1.000 kr. fyrir 12-16 ár og frítt fyrir 11 ára og yngri. 

Hellirinn er í suðurhlíðum Purkhólahrauns, upp af Malarrifi, ofan við Útnesveg (574). Bílastæði er rétt við aðalveginn. Salerni eru á staðnum.


Þversnið af Vatnshelli í Purkhólahrauni. Teikning: Hjörleifur Stefánsson

Frá Reykjavík

Akið þjóðveg 1 í Borgarnes. Akið aðra útkeyrslu úr hringtorginu norðan við Borgarnes inn á þjóðveg 54 sem liggur til Snæfellsness. Við Vegamót er hægt að velja veg 56 yfir Vatnaleið og við gatnamót vegar 54 skiptist leiðin annars vegar í átt að Stykkishólmi og hins vegar til vesturs eftir norðanverðu Snæfellsnesi og í þjóðgarðinn. Við Vegamót er einnig hægt að halda beint áfram til vesturs eftir sunnanverðu Snæfellsnesi og í þjóðgarðinn. Vegurinn er lagður bundnu slitlagi 

Á milli Búða og Fróðárhrepps liggur vegur um Fróðárheiði. Á sumrin er vegurinn um Jökulháls opinn en hann liggur á milli Arnarstapa og Ólafsvíkur. Hluti Fróðárheiðar og allur Jökulháls eru malarvegir. 

Frá Akureyri

Akið þjóðveg 1 að botni Hrútafjarðar. Akið þá þjóðveg 61 í norðurátt uns komið er að vegi yfir Laxárdalsheiði. Akið þá þjóðveg 59 yfir í Dalina og þaðan þjóðveg 60 að vegamótum Skógarstrandarvegar. Akið þá inn á þjóðveg 54 og leiðin liggur á Snæfellsnes. Vegirnir um Laxárdalsheiði og Skógarströnd eru malarvegir. Vegur 574, Útnesvegur, liggur um þjóðgarðinn og að friðlöndunum á Búðum, Arnarstapa og Hellnum. Vegurinn er lagður bundnu slitlagi.

Veður

Skjótt skipast veður í lofti og veðurfar getur verið ótrúlega breytilegt á stuttum kafla á Snæfellsnesi, allt eftir vindátt og skýjafari. Oft má finna logn einhversstaðar í þjóðgarðinum!

Veðurspá


Ferðaöryggi

Færð

Á ferð um landið er alltaf gott að vera viðbúinn því að færð og vegir geti spillst af völdum úrkomu og vinda. 

Upplýsingar um færð

 

Upplýsingasími: 1777

Tindur Snæfellsjökuls

Öllum er frjálst að ganga um land þjóðgarðsins og friðlandanna en ætlast er til að merktum gönguleiðum sé fylgt þar sem þær eru fyrir hendi. Akstur er leyfður á akvegum og merktum slóðum og hjólreiðar einnig. Hestaumferð er heimil á merktum reiðleiðum. Þeir sem hyggjast fara með hesta um þjóðgarðinn eru beðnir um að hafa áður samband við starfsmenn hans.


Göngum vel um náttúruna og vinnum ekki spjöll, svo sem með því að rífa upp gróður, trufla dýralíf eða raska jarðmyndunum og fornminjum. Kveikjum ekki eld á víðavangi og tökum allt sorp með okkur. Höfum hunda og önnur gæludýr í bandi og þrífum eftir þau úrgang.


Tilgangur friðlýsingar er að vernda náttúru landsins á þann hátt að fólki gefist kostur á að njóta hennar. Með friðun er tekið frá land fyrir eðlilega framvindu náttúrunnar, útivist og upplifun manna á náttúrunni. Aukin þekking og skilningur almennings og virk þátttaka í náttúruvernd eru grundvallaratriði til að ná fram þessum markmiðum. Virðum reglur og rétt fólks til að njóta náttúrunnar.

Skiljum ekkert eftir og tökum aðeins myndir og minningar!


       
Íslenska  Enska - English  Þýska - Deutsch  Franska - Français

Viðburðir sumarsins

Bæklingur með viðburðum sumarsins í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli hefur verið gefinn út. Í honum er að finna upplýsingar um þjóðgarðinn, opnunartíma, símanúmer, vikulega dagskrá, sérferðir, viðburði, ásamt korti og ýmsum öðrum hagnýtum upplýsingum.

Viðburðir

Sumardagskrá 2015 /  Summer schedule 2015