Öryggismerkingar

Þessar leiðbeiningar eru unnar vegna útgáfu reglugerðar nr. 814/2010, um hollustuhætti á sund- og baðstöðum sem tók gildi 1. janúar 2011.

við sundlaugarbakkannFrá og með 1. janúar 2010 er skylda skv. reglugerð (nr. 814/2010) að merkja greinilega ýmsa þætti er varða öryggi og slysahættu, s.s. hitastig í setlaugum, þegar dýpi lauga er minna en 1,5 m eða yfir 3,0 m, hættu við dýfingar, hálku á laugarbökkum og annað það sem nauðsynlegt þykir vegna öryggis og slysahættu sundgesta. Staðsetning skilta skal vera þannig að laugargestir komist ekki hjá því að sjá skiltin. Upplýsingar á skiltum skulu vera skýrar og læsilegar. Leturstærð skal taka mið af lestrarfjarlægð. Sérstök ákvæði skulu vera í starfsleyfi um fyrirkomulag merkinga, stærð og gerð skilta, staðsetningu o.þ.h. með hliðsjón af aðstæðum á viðkomandi stað.

Á sundstöðum, þar sem mikill fjöldi bæði innlendra og erlendra gesta kemur, er mikilvægt að notuð séu alþjóðleg stöðluð myndræn merkjakerfi. Kostur alþjóðlegra staðlaðra merkja er að þekking almennings á slíkum merkjum verður almenn þar sem sama merkjamálið er notað í mörgum löndum og dregur það úr þörf á texta og þar með misskilningi vegna tungumálaörðugleika. Notkun staðlaðra merkjakerfa eins og t.d. umferðamerkja, þar sem hver tegund merkja hefur sína liti og lögun og notar frekar myndtákn en letur, eykur mjög á öryggi og dregur úr slysahættu. Mikilvægt er að myndir og letur séu skýr og stærð þeirra taki mið af lestrarfjarlægð. Einnig þarf að velja þeim rétta staðsetningu þannig að þau séu áberandi öllum gestum. Hlutfall fjarlægðar lesanda frá skilti og leturstærðar má skoða í töflu hér fyrir neðan.

 

 Stærð leturs

(Pkt)

Fjarlægð frá lesanda

(cm)

 12  45
 18  70
 24  90
 28  115
 36  135
 48  180
 60  230
 72  275

Við hönnun öryggismerkja skal taka mið af staðli ISO  3864 -1 Graphical symbols – Safety colours and safety signs- Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and puplic areas, hvað varðar útlit, lögun og liti merkja.

Ástæða er til að benda á að stöðluð öryggismerki koma ekki í stað góðra verklagsreglna, leiðbeininga, annarra slysavarna og þjálfunar starfsfólks.

Eftirfarandi merki eiga að vera til staðar:

  • Yfirlitskort  af helstu aðstöðu, svo sem búningsklefar, sturtur, baðstofa, neyðarútgangar, staðsetning heitra potta og lauga sem og hvar dýfingar eru bannaðar.
  • Öryggisreglur – sem rekstraraðili setur til að stuðla að öryggi gesta og segja til dæmis til um leyfilega hegðun gesta og aldurstakmark barna.
  • Að gestir skuli þvo sér án sundfata áður en farið er í laug.
  • Hitastig vatns í pottum.
  • Dýpi laugar.
  • Tilgreint  á laugarbakka hvar botn hallar bratt, eða ef jafnt hallandi botn, þá við miðja langhlið.
  • Reglur í vatnsrennibraut.
  • Hálkuviðvörun.

Merkjunum skal ávallt velja stað þannig að gestir komist ekki hjá því að sjá þau á leið sinni um viðkomandi svæði. Letur- og myndstærð á merkjum skal vera í samræmi við eðlilega lestrarfjarlægð að teknu tilliti til sjónskertra, samt aldrei minni en 70 mm. Leturgerð Tahoma eða Ariel og lágstafir henta sjónskertum betur en aðrar gerðir og ef notaðir eru breiðir stafir þá þarf að auka bil milli stafa. Merkin eiga að vera á lóðréttum fleti. Frístandandi skilti/merki skulu vera stöðug og ná a.m.k. 1 m hæð.

Inngangur /afgreiðsla: Yfirlitskort og öryggisreglur.

Búnings- og baðaðstaða: Að gestir skuli þvo sér án sundfata áður en farið er í laug.

Við setlaugar: Hitastig vatns.

Við laugar: Dýpi vatns, þar sem það er ≤ 1,5 m eða ≥ 3,0 m. Dýfingar bannaðar. Þar sem botn byrjar að halla bratt, eða ef jafnt hallandi, þá við miðja langhlið.

Við rennibraut: Hegðun í rennibraut í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

Á laugarbökkum og þar sem það á við: Hálkuviðvörun.

Nánari staðsetningu merkjanna á viðkomandi svæði verður að ákveða á hverjum sundstað fyrir sig.

Lágmarksstærð merkja er: þvermál hrings 35 cm og hlið í jafnhliða þríhyrningi, hlið á ferningi og skammhlið á ferhyrningi 35 cm

Bannmerki

Lögun er kringlótt með skástriki yfir. Öryggislitur er rauður, andstæður litur er hvítur. Mynd í svörtum lit. 

Dæmi: Dýfingar bannaðar.

 

Skyldumerki

Lögun: Kringlótt. Öryggislitur blár, andstæður litur er hvítur, mynd í hvítum lit. 

Dæmi: Barnahópar noti auðkennismerki.

 

Viðvörunarmerki

Lögun: Þríhyrningur. Öryggislitur gulur, andstæður litur er svartur, mynd í svörtum lit.

Dæmi: Varúð hálka, botn dýpkar bratt.


Neyðarútgangur, öryggisaðstaða

Lögun: Ferningur, rétthyrningur. Öryggislitur grænn, andstæður litur er hvítur, mynd í hvítum lit.

Dæmi: neyðarútgangur, staðsetning skyndihjálparbúnaðar.


Brunavarnir

Lögun: Ferningur, rétthyrningur. Öryggislitur rauður, andstæður litur er hvítur, mynd í hvítum lit.

Dæmi: Brunaboði, staðsetning slökkvibúnaðar.


Viðbótarupplýsingar

Lögun: Ferningur, rétthyrningur. Öryggislitur hvítur.

Umhverfisstofnun hefur gefið út leiðbeiningar með öryggismerkingum á sundstöðum. Á þessari síðu má nálgast skjöl með teikningum og leiðbeiningum til uppsetningar á öryggismerkingum við sundstaði. Hægt er að fá útgáfuna bæði í PDF (Adobe Acrobat) og AI (Illustrator) sniði.

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira