Københavnsavtalet

Köpenhamnavtalet är ett avtal för samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen.

 

Brosjyre om Københavnavtalen /Copenhagen Agreement in Norwegian and English.

OPERATIV PLAN FOR SAMARBEJDE INDENFOR KØBENHAVNS-AFTALEN (DK)

Indledning

Det nordiske samarbejde i bekæmpelse af forurening af havet hviler på Københavns-aftalen af 1971, revideret i 1993. Aftalens officielle navn er, Nordisk aftale om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.Aftalen er underskrevet den 29. marts 1993, men er endnu ikke blevet godkendt af samtlige parter.Nærværende PLAN FOR SAMARBEJDE mellem de nordiske lande, omfatter retningslinier for samarbejde, når 2 eller flere nordiske lande indgår i en fælles aktion til bekæmpelse af forureningaf havet.

 

Planen er blevet udarbejdet indenfor rammerne af Københavns-aftalen, og skal tjene som vejledning for de myndigheder og indsatsenheder, der skal forestå/indgå i en bekæmpelsesaktion.De i planen optagne retningslinier m.v. vil være udfærdiget på norsk, svensk eller dansk og i særlige tilfælde engelsk, og oversættelse i fornødent omfang påhviler det enkelte land. De retningslinier, der har krævet fælles nordisk godkendelse, er påført tidspunkt og sted for denne godkendelse. Rettelser til planen koordineres af sekretæren i Københavns-aftalen, således at ønsker fra de øvrige nordiske lande om rettelser eller tilføjelser tilsendes denne etter behov, som herefter vil udsende rettelserne/tilføjelserne til samtlige nordiske lande - med en nummereret rettelsesskrivelse.

Avtalstexter

Manualen – ”Plan för Samarbete” 

Manualen moderniserades och dess fyra delar förenades under 2014. Sekreteraren reviderar manualen kontinuerligt enligt ländernas förslag och Plenums beslut.

 

Möten

 • Nästa möte för AG och Plenum är i vecka 43 2019 I Köpenhamn
 • Följande möte för AG är preliminärt vecka 10 2020 i Sverige
 • Intersecretariat meeting vecka 8 2020 Black Sea Commission (TBD)

Övningar

 • Nästa övning KBH-Öst I Sverige v 38 2019
 • Nästa övning KBH-Väst i Sverige v 39 2019
   

  Danmark

  Føroyar

  Ísland

 • Michael Tolstrup
 • Marinestaben
 • Herningvej 30
 • DK-7470 Karup J
 • Danmark
 • Tel: +45 7285 0000
 • Tel direkt: +45 7281 20 53
 • vfk-m-msp310@mil.dk
 • Fridrik Heinesen
 • Landsverk
 • Tinghúsvegur 5
 • Box 78
 • Fo-110
 • Føroyar
 • Tel: +298 290 888
 • fridrik@lv.fo
 • Sigríður Kristinsdóttir
 • Umhverfisstofnun
 • Sudurlandsbraut 24
 • IS-108
 • Reykjavik
 • Island
 • Tel: +354 591 2000
 • Fax: +354 591 2010
 • helgij@umhverfisstofnun.is

  Norge

  Suomi

  Sverige

 • Kati Tahvonen
 • Ministry of the Interior
 • Border Guard Headquarters
 • PO Box 3(Vilhonvuorenkatu 6)
 • FIN-00131 Helsinki
 • Finland
 • Tel: +358 295 42 1147
 • Mob: +358 50 571 0464
 • kati.tahvonen@raja.fi

  Sekretariat

  Åland

 
 • Julia Westerberg
 • Oljeskyddskoordinator /
  Oil Spill Prevention and Management Coordinator
 • Infrastrukturavdelningen
 • Ålands landskapsregering / 
  The Government of the Åland Islands 
 • PB 1060 
 • AX-22111 MARIEHAMN ÅLAND 
 • Tel: +358 18 25191

 

Risikokort over det nordlige Atlanterhav

Risikokort over Østersøen og Kattegat

Risikokort over Norge

Risikokort over Barentshavet

For Information on the Copenhagen Agreement

Tel: +46 709153 555

E-mail: bernt.stedt@kbv.se