Veiðikort og skotveiði

iStock_000002247229.jpg (36664 bytes)

Þeir sem hyggjast stunda almennar skotveiðar hér á landi þurfa að vera handhafar skotvopnaleyfis og veiðikorts. Til þess að öðlast þau réttindi er farið á tvö námskeið, skotvopnanámskeið og veiðikortanámskeið.

 • Umsókn um veiðikort fyrir erlenda veiðimenn er í gegn um þjónustugáttina  Mínar síður

Hvers vegna skotvopnanámskeið?

Skotvopnanámskeið Umhverfisstofnunar eru ætluð þeim sem vilja sækja um skotvopnaleyfi hjá lögreglunni. Ef námskeiðinu er lokið með fullnægjandi árangri getur námskeiðsfari sótt um A-skotvopnaleyfi að því loknu. Athuga ber að skotvopnaleyfi veitir takmarkaðan rétt til þess að stunda skotveiðar og því fara flestir einnig á veiðikortanámskeið.

Hvers vegna veiðikortanámskeið?

Veiðikortanámskeið Umhverfisstofnunar eru ætluð þeim sem vilja sækja um veiðikort. Veiðikort gefur almenn réttindi til þess að stunda skotveiðar á Íslandi samkvæmt íslenskum lögum. Allir sem hyggjast stunda almennar fugla-, refa- eða hreindýraveiðar verða að vera handhafar veiðikorts. Ef námskeiðinu er lokið með fullnægjandi árangri getur námskeiðsfari sótt um veiðikort að því loknu. Veiðikort veitir ekki skotvopnaréttindi og því fara flestir einnig á skotvopnanámskeið.

Almenn skilyrði fyrir skotvopnanámskeið

 • Að hafa náð 20 ára aldri, vera andlega heilbrigður og hafa ekki verið sviptur sjálfræði.
 • Að hafa ekki gerst brotlegur við ákvæði almennra hegningarlaga, áfengislaga, laga um ávana- og fíkniefni, vopnalaga eða laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. (Ef brot er smávægilegt eða langt um liðið frá því brot var framið og refsing hefur ekki farið fram úr sektum eða varðhaldi má víkja frá þessu skilyrði). 
 • Umsókn um leyfi til þátttöku í skotvopnanámskeiði þarf að fylgja meðmæli frá tveimur meðmælendum sem eru persónulega kunnugir umsækjanda.

Með umsókn þarf að fylgja læknis- og sakavottorð ásamt nýlegri mynd af umsækjanda. 

Skil á gögnum til lögreglu vegna skotvopnanámskeiða

Gögnin sem skila þarf inn til lögreglu ef sótt er um að fara á skotvopnanámskeið eru eftirfarandi. Ekki þarf að skila inn þessum gögnum ef ætlunin er að fara eingöngu á veiðikortanámskeið.

 • Sakavottorð (sótt um hjá sýslumanni viðkomandi svæðis)
 • Læknisvottorð (sérstaklega útgefið vegna skotvopnaleyfis).
 • Nýleg passamynd
 • Umsóknareyðublað um þátttöku í skotvopnanámskeiði með undirskrift tveggja meðmælenda.

Skráðu þig á vefnum og skilaðu þessu eyðublaði líka til lögreglunnar.

Umsókn um A-réttindi, ef ætlunin er að sækja líka strax um ákveðið skotvopn. Þeir sem ætla bara á námskeiðið þurfa ekki að fylla út eyðublaðið.

Læknisvottorði og nýlegri passamynd skal skila inn til lögreglustöðvar í því umdæmi sem umsækjandi hefur lögheimili í (Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eiga að skila gögnum inn til Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Krókhálsi 5B. II hæð, 110 Reykjavík). Læknisvottorð þarf að vera útgefið sérstaklega vegna byssuleyfis.  Almennt læknisvottorð er ekki tekið gilt. Eyðublöðunum tveimur sem vísað er í hér að ofan er skilað útfylltum til lögreglunnar. Ávallt skal skila gögnum til lögreglu í því umdæmi sem nemandi á lögheimili í þó aðsetur sé í öðru umdæmi. Gjald fyrir skotvopnaskírteini/skotvopnaleyfi er  kr. 6000.-   Lögreglustjóri innheimtir gjaldið.

Ath. Nemar í lögreglunámi skulu skila inn umsóknareyðublöðum til lögreglunnar.

Tungumál

Skotvopna – og veiðinámskeið fara fram á íslensku. Ekki er leyfilegt að taka með túlk á námskeið. Ef viðkomandi þarf aðstoð túlks við próftöku þarf prófið að vera tekið á starfsstöðvum Umhverfisstofnunar. Aðeins má einn viðurkenndur túlkur vera með hverjum nema. Nemandinn greiðir sjálfur fyrir slíka þjónustu. Boðið er uppá að taka próf í Reykjavík milli kl 11:00-12:00 á mánudögum og föstudögum á meðan námskeið eru í boði. Bóka þarf próftíma fyrirfram á skiptiboði Umhverfisstofnunar. Mögulegt er á að taka próf á öðrum starfsstöðvum UST samkvæmst samkomulagi hverju sinni.

 

Til þess að fara á skotvopnanámskeiðið þarf að gefa upp kennitölur tveggja meðmælenda. Þeir þurfa ekki endilega að hafa sjálfir skotvopnaleyfi, en þurfa að vera orðnir tvítugir. Ekki þarf meðmælendur vegna veiðikortanámskeiðs. 

Ekki nóg að skrá sig

Þátttakendur eru hvattir til að lesa sér vel til um fyrirkomulag námskeiða, gæta þess að skila öllum gögnum inn til lögreglu ef farið er á skotvopnanámskeið og greiða námskeiðsgjöldin tímanlega.

Í grófum dráttum er það sem þarf að gera ef farið er á bæði námskeiðin:

 1. Skrá sig á ákveðið námskeið
 2. Greiða námskeiðsgjöldin
 3. Sækja um læknisvottorð
 4. Sækja um sakavottorð til viðkomandi sýslumanns
 5. Skila gögnum inn til lögreglu þar sem lögheimilið er. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eiga að skila gögnum inn til Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Krókhálsi 5B. II hæð, 110 Reykjavík. Muna eftir eyðublaðinu með undirskrift tveggja meðmælenda. 
 6. Lesa bókina Veiðar á villtum fuglum og spendýrum fyrir veiðikortanámskeiðið
 7. Lesa Skotvopnabókina fyrir skotvopnanámskeiðið
 8. Standast próf að námskeiðum loknum

Ekki þarf að skila neinum gögnum til lögreglu ef einungis er farið á veiðikortanámskeið. Verði skráningar á námskeið fleiri en sætafjöldi ganga þeir fyrir sem ganga fyrstir frá greiðslu námskeiðsgjalda og skila gögnum til lögreglu. 

Mælt er með því að ganga frá greiðslu og gögnum tveimur vikum fyrir dagsett námskeið. Jafnframt er hvatt til þess, fyrir þá sem ætla á skotvopnanámskeið, að taka æfingatíma með leiðsögn á viðurkenndum skotvelli á vegum skotfélaga.

Kynntu þér ítarlega allar upplýsingar um námskeiðin sem er að finna hér á síðunni.

Veiðikortanámskeið

Veiðikortanámskeið Umhverfisstofnunar eru ætluð þeim sem vilja sækja um veiðikort. Veiðikort gefur almenn réttindi til þess að stunda skotveiðar á Íslandi samkvæmt íslenskum lögum. Allir sem hyggjast stunda almennar fugla-, refa- eða hreindýraveiðar verða að vera handhafar veiðikorts.

 • Bráðin
 • Lög reglur og öryggi 
 • Náttúru- og dýravernd 
 • Stofnvistfræði 
 • Veiðar og veiðisiðfræði 
 • Próf

Próf er tekið að loknum fyrirlestri á námskeiðinu. Fullnægjandi árangur á prófinu er 75% rétt svör. Mælt er með að nemendur lesi bókina „Veiðar á villtum fuglum og spendýrum“ áður en námskeiðið hefst. Bókin er ekki innifalin í námskeiðsgjaldinu. Hún fæst í bókabúðum.

Námskeiðstímabilið er frá maí til júní og aftur frá ágúst og út október.

Skráðu þig á námskeið

 .

Veiðikortanámskeið

Reykjavík

vREK0119 - FULLBÓKAÐ
9. apríl kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel.
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK0219 - FULLBÓKAÐ
14. maí kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel.
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK0319
28. maí kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel.
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Vestmannaeyjar

vVES0119
11. apríl kl. 17:00 - 23:00 hjá Visku (með fyrirvara)
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Akureyri

vAKU0119
21. maí kl. 17:00-23:00 (þri) hjá Háskólanum á Akureyri (M201).
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Húsavík

vHÚS0119 
20. maí kl. 17:00-23:00 hjá Þekkingarnetinu á Húsavík (með fyrirvara)
Leiðbeinandi Arnór Þórir Sigfússon

Patreksfjörður

vPAT0119  
4. júní kl. 17:00-23:00 hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarðar (með fyrirvara)Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

HAUSTNÁMSKEIР

Reykjavík

vREK0419
27. ágúst kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel. 
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK05191
10. sept. kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel. 
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK0619
17. sept. kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel. 
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK0719
24. sept. kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel. 
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK0818
1. okt. kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel. 
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK0919
8. okt. kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel. 
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

vREK1019
15. okt. kl. 17:00-23:00 á Grand Hótel. 
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Akureyri

vAKU0219
20. ágúst kl. 17:00-23:00 hjá Háskólanum á Akureyri (M201).
Leiðbeinandi Arnór Þórir Sigfússon

Rangárvellir

vRAN0119
12. september kl. 17:00-23:00 í Félagsaðstöðu Skotfélagsins Skytturnar (með fyrirvara)
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Borgarnes

vBOR0119
10. október kl 17:00-23:00 á Hótel Hamri (með fyrirvara)
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Akranes 

vAKR0119
3. sept. kl. 17:00-23:00 í Grundaskóla.
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Reyðarfjörður

vREÐ0119
19. sept. kl. 17:00-23:00 hjá Austurbrú á Reyðarfirði
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

Sauðárkrókur

vSKA0119
19. ágúst kl. 17:00-23:00 hjá Skotfélaginu Ósmann
Leiðbeinandi: Arnór Þórir Sigfússon

 

Skotvopnanámskeið

Umhverfisstofnun heldur skotvopnanámskeið sem standa yfir 3 daga. Bókleg kennsla fer fram fyrstu tvo dagana en verkleg þjálfun haldin á þriðja degi. 

Fyrsti dagur 

 • Skotvopn og skotfæri 
 • Öryggi og meðhöndlun
 • Skotfimi og eiginleikar skotfæra 

Annar dagur 

 • Vopnalöggjöfin 
 • Landréttur
 • Próf 

Þriðji dagur

 • Verkleg undirstöðuþjálfun á skotsvæði. Nánari upplýsingar um framkvæmd verklegrar þjálfunar verða veittar á námskeiðinu, en að jafnaði fer verkleg þjálfun fram í framhaldi að bóklega hlutanum eða daginn eftir. Framkvæmd verklega hlutans er á ábyrgið tilgreinds skotfélags.

Próf er tekið að loknum fyrirlestri á námskeiðinu. Fullnægjandi árangur á prófinu er 75% rétt svör. Mælt er með að nemendur lesi „Skotvopnabókina“ áður en námskeiðið hefst. Bókin fæst í bókabúðum.

Námskeiðstímabilið er frá maí til júní og aftur frá ágúst og út október.

Skotvopnanámskeið

Reykjavík


sREK0119 - FULLBÓKAÐ
3.-4. apríl kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel
6. apríl frá kl 10:00 (lau til ca 14:00)
Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK0219 - FULLBÓKAÐ
8.-9. maí kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
11. maí frá kl 10:00 (lau til ca 14:00)
Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK0319 - FULLBÓKAÐ
22.-23. maí kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
25. maí frá kl 10:00 (lau til ca 14:00)
Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

Akureyri

sAKU0119
17-18. maí kl 18:00-22:00/9:00-13:00 (fös/lau) bóklegt hjá Háskólanum á Akureyri (M201).
Leiðbeinandi: Emil B. Björnsson.
18. maí frá kl 14:00 verklegt á vegum Skotfélags Akureyrar.

Húsavík

sHÚS0119
10-11. maí kl 18:00-22:00/9:00-13:00 (fös/lau) í Fjölbrautarskólanum á Húsavík
Leiðbeinandi Emil B. Björnsson
11. maí kl. 14:00 á vegum Skotfélagi Húsavíkur


Patreksfjörður

sPAT0119
29-30. maí kl. 18:00-22:00/9:00-13:00 (mið/fim) bóklegt hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarðar (með fyrirvara).
Leiðbeinandi Ómar Jónsson  30. maí kl. 14:00 verklegt á vegum Skotíþróttafélags Vestfjarða.

Vestmannaeyjar

sVES0119 5-6. apríl kl. 18:00-22:00/9:00-13:00 Bóklegt hjá Visku  Leiðbeinandi: Jónas H. Ottósson 6. apríl kl 14:00 Verklegt á vegum Skotfélags Vestmannaeyja.

HAUSTNÁMSKEIÐ

Reykjavík

sREK0419
21.-22. ágúst kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
24. ágúst frá kl 10:00 (lau til ca 14:00) Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK0519
28.-29. ágúst kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
31. ágúst frá kl 10:00 (lau til ca 14:00) Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK0619
11.-12. sept kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
14. sept frá kl 10:00 (lau til ca 14:00) Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK0719
18.-19. sept. kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
21. sept. frá kl 10:00 (lau til ca 14:00) Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK0819
2.-3. okt kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
5. okt. frá kl 10:00 (lau til ca 14:00) Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK0919
9.-10. okt. kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
12. okt. frá kl 10:00 (lau til ca 14:00) Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

sREK1019
16.-17. okt. kl 18:00-22:00 (mið/fim) Bóklegt á Grand Hótel.
19. okt. frá kl 10:00 (lau til ca 14:00) Verklegt á vegum Skotfélags Reykjavíkur Álfsnesi.

Skagafjörður

sSKA0119
16-17. ágúst kl 18:00-22:00/9:00-13:00 bóklegt hjá Skotfélagi Ósmann
Eftir bóklegt farið í verklegan hluta í samstarfi við Ósmann.

Akureyri

sAKU0219
23-24. ágúst kl 18:00-22:00/9:00-13:00 (fös/lau) bóklegt hjá Háskólanum á Akureyri (M201).
Leiðbeinandi: Emil B. Björnsson.
24. ágúst frá kl 14:00 verklegt á vegum Skotfélags Akureyrar

Akranes

sAKR0119
29-30. ágúst kl 18:00-22:00 (fim/fös) bóklegt í Grundaskóla.
Leiðbeinandi: Jónas H Ottósson.
31. ágúst kl 10:00-14:00 verklegt á vegum Skotfélags Akraness.

Borgarnes

sBOR0119
4-5. okt kl. 18:00-22:00/9:00-13:00 Bóklegt á Hótel Hamri
Leiðbeinandi: Ómar Jónsson.
5. okt. kl 14:00-18:00 verklegt á vegum Skotfélags Vesturlands.

Snæfellsnes

sGRU0119
13-14. sept. kl. 18:00-22:00/9:00-13:00 Bóklegt í Grunnskóla Grundarfjarðar.
Leiðbeinandi: Ómar Jónsson 
14. sept. Kl. 14:00-18:00 verklegt á vegum Skotfélags Snæfellsnes, Skotgrund.

Reyðarfjörður

sREÐ0119
6-7. september kl 18:00-22:00/9:00-13:00 hjá Austurbrú á Reyðarfirði
Leiðbeinandi Jóhann G. Gunnarsson
7. september frá kl 14:00 á vegum Skotf Dreka

Rangárvellir

sRAN0119
6.-7. september kl 18:00-22:00/9:00-13:00 bóklegt í félagsaðstöðu skotfélagsins (með fyrirvara)
Leiðbeinandi Magnús Ragnarsson
7. september kl 14:00-18:00 verklegt á vegum Skotíþróttafélagsins Skytturnar.

 
 

Greiðslur vegna veiðikortanámskeiðs

Leggja þarf kr. 14.900,- inn á bankareikning Umhverfisstofnunar vegna veiðikortanámskeiðs.

Greiðslur vegna skotvopnanámskeiðs

Leggja þarf kr. 27.000,- inn á bankareikning Umhverfisstofnunar vegna skotvopnanámskeiðs. Sé námskeiðsgjald ekki greitt minnst viku áður en námskeið hefst er ekki hægt að tryggja að umsækjandi fái aðgang að námskeiðinu. Aðgangur að skotvopnanámskeiðum er ennfremur háður samþykki lögreglu innan sama tímaramma.

Hvernig greiði ég reikningana?

Ef farið er á bæði skotvopna- og veiðikortanámskeið er í lagi að leggja kr. 41.900,- inn í einni upphæð.

Reikningsupplýsingar: 0565-26-3838-701002-2880.

Ef greiðandi er annar en sá sem er að fara á námskeiðið þarf kennitala þess sem er að fara á námskeiðið að vera skýring greiðslu.

Samkvæmt 3. mgr. 13. gr. vopnalaga nr. 16/1998 með síðari breytingum, sbr. 27. gr. e. reglu­gerðar nr. 787/1998 um skotvopn og skotfæri með síðari breytingum, er gjald fyrir námskeið í notkun og meðferð skotvopna ákveðið kr. 27.000. Í námskeiðsgjaldi er innifalið gjald fyrir próf og endur­upptöku prófs einu sinni. Óski próftaki eftir að endurtaka próf oftar skal hann greiða sérstakt prófgjald, sbr. 27. gr. d. reglugerðarinnar, kr. 5.000.

Umsækjendur um bæði veiðikort og skotvopnaleyfi sækja námskeið hjá Umhverfisstofnun. Um er að ræða tvö námskeið. Annars vegar skotvopnanámskeið sem gefur réttindi til að sækja um skotvopnaleyfi hjá lögreglunni og hinsvegar veiðikortanámskeið sem gefur réttindi til þess að stunda skotveiðar.

Veiðikortanámskeið

Veiðikortanámskeiðið er að jafnaði eitt kvöld, 6 tímar að lengd, oftast frá kl 17.00-23.00.

Á veiðikortanámskeiðinu er fjallað um lög og reglugerðir um veiðar og náttúruvernd, umgengni á veiðislóð, náttúruvernd, dýravernd, fuglagreiningar, stofnvistfræði, veiðitímabil, veiðisiðfræði ofl. 

Kennt er eftir bókinni Veiðar á villtum fuglum og spendýrum. Æskilegt er að hafa lesið bókina fyrir námskeiðið og fæst hún í bókabúð. Að námskeiði loknu er tekið próf. Svara þarf minnst 75% réttu af prófinu.

Ef bókin Veiðar á villtum fuglum og spendýrum eða Skotvopnabókin fæst ekki í næstu bókabúð er hægt að panta þær á  www.eymundsson.is og þær eru sendar heim að dyrum án sendingarkostnaðar. 

Skotvopnanámskeið

Áður en námskeið hefst er ráðlegt að hafa lesið Skotvopnabókina sem fjallar um viðfangsefni skotvopnanámskeiðana. Bókin fæst í flestum bókabúðum. Ef bókin er ekki fáanleg í þinni bókabúð er það Forlagið ehf. sem sér um dreifingu um allt land. Nýjasta útgáfan af Skotvopnabókinni kom út 2010. Eldri útgáfur gagnast sem námsefni á námskeiðunum en nýja útgáfan er ítarlegri og betur framsett en þær eldri.

Áður en námskeið hefst er einnig ráðlagt fyrir þá sem aldrei hafa umgengist skotvelli eða skotvopn að leita til skotfélaga og fá kynningu eða leiðsögn. 
ATH. Mjög mismunandi er hvort þessi þjónusta er í boði hjá skotfélögum. Leitið því upplýsinga áður en haldið er á völlinn.

Bóklegi hluti námskeiðsins fer að jafnaði fram á tveimur kvöldum (2x4 tímar). Síðara kvöldið endar á skriflegu prófi. Svara þarf minnst 75% réttu á prófinu. Oftast er bóklegur hluti skotvopnanámskeiðsins haldin á fimmtudags og föstudagskvöldum (18.00-22.00) nema annað sé tekið fram.

Á skotvopnanámskeiðinu er fjallað um lög og reglugerðir sem varða skotvopn, landrétt og veiðirétt, vopn og skotfæri, meðferð skotvopna, öryggismál ofl.

Þriðja daginn sækja nemendur verklega þjálfun að loknum bóklega hlutanum á skotsvæði þar sem þeir fá undirstöðuþjálfun í meðferð skotvopna. 

Kennslugreinar á skotvopnanámskeiðinu

Bóklegur hluti

 1. Skotvopn og skotfæri
 2. Öryggi og meðhöndlun
 3. Vopnalöggjöfin
 4. Skotfimi og eiginleikar skotfæra
 5. Landréttur

Verklegur hluti

Kennsla í undirstöðuatriðum þess að meðhöndla skotvopn og notkun þeirra fer fram á viðurkenndu skotsvæði og skiptist niður í eftirfarandi:

 1. Umgengnisreglur um skotsvæði
 2. Örugg meðferð skotvopna á skotsvæði
 3. Leiðbeiningar við að skjóta 25 skotum með haglabyssu á leirdúfuvelli
 4. Leiðbeiningar við að skjóta a.m.k. 10 skotum af 22 LR kalibera riffli á riffilvelli
 5. Leiðbeiningar við að skjóta a.m.k. 5 skotum af riffli sem er stærra kaliber en 22 LR
   

Þeir sem ná ekki 75% eða meira í skotvopna- eða veiðikortaprófi þurfa að endurtaka prófið. Þeir þurfa hinsvegar ekki að sitja námskeiðið aftur. Hér á eftir má sjá upplýsingar um það hvernig hægt er að snúa sér til þess að komast í upptökupróf.

Hvar viltu taka upptökupróf?

Reykjavík

Prófin í Reykjavík fara fram á Suðurlandsbraut 24. Á haustmánuðum er gert ráð fyrir upptökuprófi á mánudögum klukkan 11.00 og föstudögum klukkan 11.00. Hafa þarf samband í síma áður en mætt er í próf. Sími 5912000. Svanhildur Sigurðardóttir sér um skráningar í prófin. 

Akureyri

Hafa skal samband við skrifstofu Umhverfisstofnunar á Akureyri í síma 591-2000. Oftast er hægt að fara í upptökupróf á milli klukkan 9.00 og 15.00 á virkum dögum, allt eftir samkomulagi. Hafa þarf samband í síma áður en farið er í próf til þess að fá tíma. Staður: Borgir við Norðurslóð, 4 hæð. 

Hvolsvöllur

Hafa skal samband við Héraðsbókasafn Rangæinga í síma 488 4235. Hafa skal samband við Umhverfisstofnun áður en farið er í próf til þess að finna tíma.

Ísafjörður

Hafa skal samband við Þuríði hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða í síma 4565025. Hafið samband fyrirfram til þess að fá tíma. 

Annars staðar á landsbyggðinni

Hafa skal samband við umsjónaraðila námskeiðanna hjá Umhverfisstofnun. Að jafnaði er hægt að óska eftir að fara í upptökupróf í stærri byggðarkjörnum. . Umsjónaraðili námskeiða bendir á aðila sem hægt er að semja við um framkvæmd prófanna. Hafa þarf því samband í síma 591 2000, áður en lengar er haldið.

Hvað þarf ég að gera til að taka þátt í skotvopnanámskeiði?

 • Vera orðinn 20 ára.
 • Finna tvo meðmælendur og fá undirskrift þeirra á eyðublaðið sem finna má hér á vefnum. Þeir þurfa að vera orðnir tvítugir, en þurfa ekki endilega að hafa skotvopnaleyfi.
 • Skrá þig hér á veidikort.is.
 • Kynna þér viðfangsefnið - lesa bækurnar.
 • Skila læknisvottorði og passamynd inn til lögreglunnar í því umdæmi sem þú átt lögheimili í með góðum fyrirvara fyrir námskeiðið.
 • Sækja um sakavottorð hjá lögreglunni um leið og þú skilar inn læknisvottorði og passamynd.
 • Lögreglan þarf að hafa fengið öll gögn frá þér minnst viku fyrir námskeiðið til þess að þú eigir möguleika á að vera samþykkt/ur á námskeiðið.
 • Kynna þér viðfangsefnið vel áður en námskeið hefst.
 • Mæta á námskeiðið og taka próf.

Ég fékk 74% á prófi. Er ekki hægt að sleppa mér með þetta eina prósent?

Ef próftaki fær 72,73 eða 74% á prófi er farið aftur yfir prófið til þess að fyrirbyggja mistök í innslætti. Lágmarkið til að ná prófinu er 75%.

Ég get ekki mætt á þeim tíma sem verklegi hluti skotvopnanámskeiðsins er auglýstur. Get ég mætt á öðrum tíma?

Ekki skiptir máli á hvaða skotvopnanámskeiði farið er í verklega hlutann. Hægt er að fresta honum. Best er að ná samkomulagi við kennarann á skotvopnanámskeiðinu þegar það hefst um annan tíma fyrir verklega hlutann. Hægt er að fá að mæta með þeim hóp sem er á næsta námskeiði t.d. Skírteini er ekki útgefið fyrr en búið er að mæta í verklega hlutann.

Ég er búinn að vera með skotvopnaleyfi í mörg ár og var að veiða fyrir tilkomu veiðikortakerfisins. Hef hinsvegar aldrei verið með veiðikort. Þarf ég að fara á veiðikortanámskeið?

Já. Allir sem hyggjast stunda almennar skotveiðar á Íslandi á öðrum dýrum en sel og mink, þurfa veiðikort. Fyrstu tvö árin, 1995-1997 sem veiðikortakerfið var starfandi var skotvopnaleyfishöfum gefinn kostur á að sækja um veiðikort án þess að fara á námskeið. Eftir þann tíma hafa allir ungir sem aldnir skotvopnaleyfishafar þurft að sækja veiðikortanámskeið.

Þarf ég að eiga byssu til þess að geta farið á skotvopnanámskeið?

Nei. Námskeiðin eru ætluð þeim sem eru að sækja um skotvopnaleyfi og þar af leiðandi hafa þátttakendur ekki leyfi til að eiga byssu fyrr en að loknu námskeiði.

Þarf ég að fara aftur á námskeiðið ef ég næ ekki 75% á skotvopna- eða veiðikortaprófinu?

Nei, þú þarft ekki að sitja námskeiðið aftur. Þú hefur einfaldlega samband við Umhverfisstofnun og pantar upptökupróf. Sjá flipann merktan „Upptökuprófhér ofar.

Hvar og hvenær get ég farið í upptökupróf vegna veiðikorta- eða skotvopnanámskeiðs?

Sjá flipann merktan „Upptökupróf hér ofar.

Hvað geri ég til þess að fá skírteini þegar ég er búinn að standast skotvopnaprófið?

Þú ferð til sýslumanns- eða lögreglunnar þar sem þú skilaðir inn gögnunum og sækir skírteinið. Sum embætti senda skírteinið strax að námskeiði loknu.

Ég féll á skotvopna- eða veiðikortaprófi. Þarf ég að sitja námskeiðið aftur?

Nei, en þú þarf að hafa samband við Umhverfisstofnun og kanna fyrirkomulag upptökuprófa. Sjá upplýsingar um upptökupróf í samnefndum flipa hér ofar.

Þurfa meðmælendur umsækjanda um skotvopnaleyfi að vera sjálfir með skotvopnaleyfi?

Einfalt svar við þessu. Nei, en þeir þurfa að hafa náð 20 ára aldri.

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira