Orkuveita Reykjavíkur - kyndistöð

Starfsleyfi Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið fellt úr gildi.

Helstu umhverfiskröfur

Frárennsli sem getur innihaldið olíu eða önnur spilliefni skal leitt í olíuskilju í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 35/1994. Rekstraraðili skal leitast við að draga úr hávaða frá kyndistöðinni og skal hávaði vera í samræmi við þau mörk sem fram koma í reglugerð um hávaða.

Nánari upplýsingar um kröfur og eftirlit eru að finna í starfsleyfinu.

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira