Verndaráætlanir í vinnslu

Í stjórnunar- og verndaráætlunum friðlýstra svæða er meðal annars fjallað um nauðsynlegar verndaraðgerðir, landvörslu og landnýtingu, s.s. aðgengi ferðamanna að svæðinu, stígagerð og uppbyggingu þjónustumannvirkja. 

Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd ber Umhverfisstofnun m.a. ábyrgð á gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði. Í mars 2019 var gefin út ný og uppfærð Handbók um stjórnun friðlýstra svæða í umsjón Umhverfisstofnunar (fyrsta útgáfa 2012). Tilgangur handbókarinnar er að vera stjórntæki Umhverfisstofnunar varðandi verndun og nýtingu friðlýstra náttúruminja í umsjón stofnunarinnar og vera rammi fyrir gerð stjórnunar- og verndaráætlana auk þess sem skilgreind eru verkfæri sem nota má við áætlanagerðina.

Umhverfisstofnun vinnur nú að stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir nokkur svæði og gefst almenningi kostur á að fylgjast með vinnunni og koma á framfæri ábendingum og athugasemdum.

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira