Umhverfistofnun - Logo

Fenólar

Þessi efni hafa margskonar eiginleika og því notuð í mörgum og ólíkum vörutegundum. Í neytendavörum eru aðallega notuð nonylfenóletoxýlat og oktylfenóletoxýlat. Etoxýlöt bæta meðal annars úðunareiginleika í þvottaefnum og leysa upp fitu.

Af hverju eru það hættulegt?

Oktýl- og nonýlfenólar brotna hægt niður í umhverfinu og geta safnast fyrir í dýrum og mönnum. Þessi efni eru eitruð vatnalífverum og sýnt hefur verið fram á hormónaraskandi áhrif í fiskum. Í mönnum getur það haft áhrif á frjósemi og skaðað fóstur í móðurkviði. Nonýlfenól er ertandi og skaðlegt við inntöku.

Í hvað er efnið notað?

  • Málningu og lakk
  • Lím
  • Vefnað
  • Byggingarvörur

Strangar reglur eru í gildi um leyfilegan hámarksstyrk á nonýlfenól, oktýlfenól og etoxýlatsamböndum þeirra í fjölda vörutegunda.