Umhverfistofnun - Logo

Hönnuhús

Alvarlegur augnskaði og eitranir eru dæmi um skaða sem börn geta orðið fyrir ef þau komast í návígi við hættulegar efnavörur og því er mjög mikilvægt að fræða þau um þessar hættur og hættumerkin. Í nýju samnorrænu kennsluefni, www.hönnuhús.is, læra nemendur á yngri stigum hvernig þeir eiga að þekkja hættuleg efni á borð við stíflueyði, grillkveikilög og hreinsiefni, og hvers vegna það er mikilvægt að meðhöndla slík efni af varúð.

Markmiðið er að kenna nemendum í 2.- 6. bekk grunnskóla að þekkja hættumerkin. Um leið er vefsíðan aðgengileg börnum á netinu og geta foreldrar skoðað Hönnuhús með þeim. Það er á ábyrgð foreldra og forráðamanna að geyma og meðhöndla efnavörur á heimilum á réttan og öruggan hátt, en með því að fræða börn um mögulegar hættur sem af þeim stafar er hægt að minnka líkurnar á slysum. Þar að auki er mögulegt að börnin geti frætt foreldra sína um það sem þau hafa lært, t.d. að efni eins og klósetthreinsir og töflur í uppþvottavélar eigi að vera geymd á stöðum þar sem börn ná ekki til. Á þennan hátt getur öll fjölskyldan notið góðs af verkefninu.

Hönnuhús er aðgengilegt á öllum fimm Norðurlandamálunum, auk ensku, á eftirfarandi vefslóðum: