Ráð og nefndir

Eitt vatnaráð starfar á landsvísu og er megin hlutverk þess að vera ráðherra til ráðgjafar um stjórn vatnamála. Vatnaráð er skipað til fimm ára í senn. Í ráðinu skulu sitja fimm fulltrúar og fimm varamenn, skipaðir af umhverfisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, iðnaðarráðherra og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

 

Samkvæmt tilnefningu umhverfis- og auðlindaráðherra
Stefán Einarsson, formaður
Samkvæmt tilnefningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Brynhildur Benediktsdóttir
Samkvæmt tilnefningu iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Þórður Reynisson
Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga
Helga Hreinsdóttir
Þosteinn Narfason

Hlutverk vatnaráðs er:

- hefur umsjón með gerð tillögu að vatnaáætlun, aðgerðaráætlun og vöktunaráætlun,

- gerir tillögu til ráðherra um staðfestingu vatnaáætlunar, aðgerðaráætlunar og vöktunaráætlunar og endurskoðun þeirra þegar við á, að fenginni tillögu Umhverfisstofnunar,

- veitir umsögn við gerð reglugerða sem settar eru á grundvelli laganna,

- fylgist með því hvernig markmiðum laga þessara er náð og metur m.a. þann kostnað sem af þeim hlýst fyrir ríki og sveitarfélög. Ráðið skilar reglulega skýrslu til ráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga um þau efni og setur fram ábendingar um kostnaðinn eftir því sem þörf krefur.

Í nýju stjórnkerfi vatnamála er Ísland eitt vatnaumdæmi, skipt niður í fjögur undirsvæði, svokölluð vatnasvæði, samkvæmt reglugerð um stjórn vatnamála. Á hverju vatnasvæði starfar vatnasvæðisnefndog á landsvísu starfar ráðgjafanefnd.