Umhverfistofnun - Logo

Vatnaáætlun

Í vatnaáætlun er fjallað um verkefni innleiðingatímabilsins fyrir landið í heild, flokkun vatns í vatnshlot, kortlagning álags og áhrifa á vatnshlot, yfirlit yfir vernduð svæði, umhverfismarkmið, flokkun á ástandi, aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun.

Umhverfisstofnun mun útbúa tillögu að vatnaáætlun í samvinnu við þá aðila sem að stjórn vatnamála koma, undir umsjón vatnaráðs sem skipað var árið 2016. Við gerð hennar verður haft víðtækt samráð við hagsmunaaðila og almenning, m.a. með opinberri kynningu á tillögu áætlunarinnar.

Hver vatnaáætlun gildir í 6 ár í senn og á næstu 6 ára tímabilum verður hún endurskoðuð og betrumbætt. Gert er ráð fyrir að fyrsta vatnaáætlun Íslands taki gildi í lok árs 2022.