Umhverfistofnun - Logo

Borgarvogur í Borgarbyggð

Mynd: Þorleifur Geirsson

Mynd: Þorleifur Geirsson

Umhverfisstofnun leggur hér með fram tillögu að friðlýsingu Borgarvogs sem friðlands í samræmi við málsmeðferðarreglur 39. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Tillagan er unnin af samstarfshópi sem í áttu sæti fulltrúar Umhverfisstofnunar, sveitarfélagsins Borgarbyggðar, kirkjuráðs og  umhverfis- og auðlindaráðneytisins. 

Markmiðið með friðlýsingu svæðisins er að viðhalda og vernda til framtíðar náttúrulegt ástand Borgarvogs og líffræðilega fjölbreytni svæðisins þannig að fái þróast samkvæmt náttúrulegum lögmálum sínum og á eigin forsendum. Jafnframt er það markmið friðlýsingarinnar að tryggja rannsóknir og vöktun á lífríki svæðisins og að almenningur fái notið svæðisins til náttúruskoðunar og fræðslu.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til og með 14. júlí 2021. Ábendingum og athugasemdum má skila inn á formi hér fyrir neðan, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Umhverfisstofnun vekur athygli á því að innsendar athugasemdir eru hluti af stjórnsýslumáli og kunna að verða afhentar þriðja aðila sé þess óskað í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

Frekari upplýsingar um málið veita Eva B. Sólan (evasolan@ust.is) og Hildur Vésteinsdóttir (hildurv@ust.is) með tölvupósti eða í síma 591-2000.

Tengd skjöl:

Senda ábendingu

Upplýsingar

Skrár