Gæða- og þjónustustefna

Photo by Patrick Perkins on Unsplash
Starfsfólk Umhverfisstofnunar leggur sig fram við að veita úrvals þjónustu og beita heildstæðri nálgun í öllu sínu starfi. 

Rík áhersla er lögð á að afla bestu þekkingar og gagna, vanda ákvarðanatöku og mæta væntingum og þörfum viðskiptavina. Unnið er eftir skýrum og skilvirkum ferlum og málum vísað í réttan farveg. Við vinnum með öðrum stjórnvöldum að úrlausn mála. 

Umhverfisstofnun byggir starfsemi sína á faglegum styrk og áreiðanlegum upplýsingum. Tekið er á málefnum sem berast af víðtækri þekkingu, virðingu og framsýni. 

Áhersla er lögð á gegnsæi og góða upplýsingagjöf til almennings um öll okkar störf. 

Umhverfisstofnun vinnur að stöðugum umbótum á starfsemi sinni til að vera leiðandi í gæðamálum og tryggja gæði þjónustunnar. 

Umhverfisstofnun vinnur samkvæmt gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ISO 9001 og ISO 14 001.