Umhverfistofnun - Logo

Verndun hafs og stranda

Markmið 3 - Verndun hafs og stranda

 • Allt vatn á Íslandi uppfylli kröfur um gæði
 • Almenningur og haghafar upplýstir um stöðu vatnamála
 • Fráveitur standist lög og reglugerðir
 • Viðbúnaður við bráðamengun í samræmi við áhættumat
 • Gott ástand hafs og stranda m.t.t. mengunar

 

Hvernig fylgjumst við með árangri?

 • Með útgáfu vöktunar-, aðgerða- og vatnaáætlunar
 • Með virku upplýsingakerfi um stjórn vatnamála
 • Með fjölda samráðsfunda með vatnanefndum
 • Með fjölda bráðamengunaræfinga
 • Með rýni á fjölda frávika í eftirliti

 

Nokkrar vísbendingar:

 • Fjöldi vatnshlota sem uppfylla umhverfismarkmið
 • Fráveitur sem standast kröfur
 • Skoðun á magni skólps í fráveitum
 • Fjöldi hafna með samþykkta viðbragðsáætlun
 • Niðurstöður vöktunar á lífríki hafs og rusls á ströndum
 • Fjöldi frétta um málaflokkinn