Umhverfistofnun - Logo

Verndun heilnæms umhverfis

Markmið 4 - Verndun heilnæms umhverfis

 • Skýrar kröfur um umhverfisstjórnun fyrirtækja
 • Kröfur um heimildir til losunar
 • Eftirlit með mengandi atvinnustarfsemi og eftirfylgni
 • Auking samræming eftirlits, innan sem utan stofnunar
 • Örugg og ábyrg notkun efnavara
 • Lágmarka notkun skaðlegra efna

 

Hvernig fylgjumst við með árangri?

 • Með því að sjá til þess að úrbótafrestur sé virtur
 • Með því að málshraði sé í samræmi við markmið
 • Með því að rýna hlutfall frávika sem fylgja þarf eftir
 • Með mati á fjölda starfsleyfa sem standast ekki úrskurði stjórnvalda
 • Með skoðun á hlutfalli frávikalausra fyrirtækja
 • Með fjölda eftirlitsferða og -verkefna
 • Með könnun á þekkingu almennings á hættumerkjum

 

Nokkrar vísbendingar:

 • Mat á fjölda kvartana vegna starfsemi
 • Greining á fjölda fyrirtækja sem sæta auknu eða skertu eftirliti
 • Skoðun á fjölda mála sem kalla á eftirfylgni
 • Rýni á brennisteinsinnihaldi í skipaeldsneyti
 • Fjöldi frétta um málaflokkinn