Umhverfistofnun - Logo

Störf í boði

 

Vilt þú starfa með okkur?

Hjá Umhverfisstofnun starfar öflugur starfsmannahópur með fjölbreyttan bakgrunn og ýmsa sérhæfingu að verndun náttúru og umhverfis. Fastar starfsstöðvar okkar eru níu talsins og eru þær um allt land. Almennt eru sérfræðingsstörfin okkar ekki bundin einni starfsstöð og því segjum við að við ráðum besta fólkið, óháð staðsetningu.

Landverðir eru stækkandi hluti starfsmannahópsins og nú í ár verða um 30 landverðir starfandi á þeim náttúruverndarsvæðum sem eru í okkar umsjón yfir hásumarið. Landverðirnir eru framverðir okkar á vettvangi og við erum stolt af þeirra vinnu.

Við leggjum áherslu á að taka vel á móti starfsfólki okkar og undirbúa það vel fyrir verkefni sín. Umsóknir um laus störf fara í gegnum ráðningarkerfi ríkisstofnana og laus störf til umsóknar birtast hér og á Starfatorgi.

Umhverfisstofnun er jafnlaunavottaður vinnustaður.

Umsóknarfrestur

15.10.2020 til 29.10.2020

Inngangur

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings á sviði loftslagsmála í teymi loftslags og loftgæða. Sérfræðingurinn mun starfa í öflugu teymi þar sem áhersla er lögð á þverfaglega samvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Megin verkefni sérfræðings felast í vinnu við losunarbókhald Íslands í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum gagnvart ESB og Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna. Sérfræðingurinn mun einnig sinna verkefnum í loftgæðamálum gagnvart samningi um loftmengun sem berst á milli landa. Í verkefnunum felast m.a. söfnun gagna frá stofnunum og fyrirtækjum, utanumhald og útreikningar á losun gróðurhúsalofttegunda og annarra loftmengunarefna, sem og þátttaka í úttektum á losunarbókhaldi og vinnu við regluverk. Í starfinu felst jafnframt greining á þróun losunartalna og túlkun bókhaldsins. Sérfræðingurinn mun taka þátt í miðlun upplýsinga um losunarbókhaldið og loftslags- og loftgæðamál almennt, bæði til hagsmunaaðila og almennings. Mikil samskipti eru við evrópskar og alþjóðlegar stofnanir.

Hæfniskröfur

- Menntun á sviði verkfræði, náttúruvísinda eða sambærilegra greina með áherslu á úrvinnslu gagna - Þekking og/eða reynsla af loftgæða- og/eða loftslagsmálum - Talnagleggni, greiningarhæfni og gott vald á Excel - Hæfni til miðlunar og framsetningar efnis á aðgengilegan hátt - Gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti - Góð samstarfshæfni og sveigjanleiki í samskiptum - Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð - Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur - Haldbær þekking á einu Norðurlandamáli er kostur

Tengiliðir

Elva Rakel Jónsdóttir - elva@umhverfisstofnun.is - 591 2000

Einar Halldórsson - einar.halldorsson@umhverfisstofnun.is - 591 2000

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Starfsaðstaða sérfræðingsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum; allt eftir búsetu. Gagnkvæmur reynslutími er sex mánuðir við ráðningu. Æskilegt er að sérfræðingurinn geti hafið störf sem fyrst. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 29.10.2020

Sækja um