Þvotta- og hreinsiefni

Merkingar sem heyra undir reglugerð nr. 300/2014 um þvotta og hreinsiefni skulu skv. 3. gr. hennar vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku. Reglugerðin innleiðir hér á landi reglugerð (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni sama efnis.

Ef þvotta- og hreinsiefni innihalda efni sem flokkast hættuleg samkvæmt reglugerð nr. 415/2014 um flokkun merkingu og pökkun efna og efnablanda, sem innleiðir hér á landi reglugerð (EB) nr. 1272/2008 sama efnis, skulu hættumerkingar á vörunni vera á íslensku.
  • Skylda er að telja upp efni úr eftirfarandi flokkum ef þau eru í þvottaefni þrátt fyrir að styrkurinn sé undir 0,2%: ensím, ljósvirk bleikiefni, ilmefni og rotvarnarefni. 
  • Ef ofnæmisvaldandi ilmefnum er bætt við í styrk yfir 0,01 % miðað við þyngd skal tilgreina þau á umbúðum með INCI-heitum
  • Gefa skal upp vefsetur þar sem nálgast má gagnablað yfir innihaldsefni.

Heiti á innihaldsefnum þvotta- og hreinsiefna mega vera á ensku, íslensku eða norðurlandamáli öðru en finnsku skv. 3. gr. reglugerðar nr. 300/2014 um þvotta- og hreinsiefni.
Gefa þarf upp skammtastærðir hvað varðar tauþvottaefni og gildir þar eftirfarandi:

  • gefa skal upp hve stóran skammt í ml eða gr skal nota miðað við staðalþvott í þvottavél fyrir þrenns konar hörku vatns (þ.e. mjúkt, meðalhart og hart vatn) og eina eða tvær þvottalotur. Allt neysluvatn á Íslandi er mjúkt og því má miða við skammtastærðir við í lægsta hörkuflokkinn.
  • gefa skal upp fjölda þvottaskammta í pakka miðað við meðalhart vatn fyrir mjög óhreinan, miðlungs óhreinan og lítt óhreinan þvott. 
  • Rúmmál skammtamáls skal koma fram í ml eða gr, ef það fylgir með, og merkja skal við skammtinn sem hæfir staðalþvotti í þvottavél fyrir mjúkt, meðalhart og hart vatn.

 

Ofangreindar upplýsingar eru gjarnan settar fram í töflu á umbúðum varanna.