Söluskrár 2018 fyrir plöntuverndarvörur og útrýmingarefni til notkunar í atvinnuskyni

Tilgangur:

  • Að óska eftir skrám yfir sölu frá þeim sem setja á markað  plöntuverndarvörur og nagdýraeitur sem einungis eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni en þessum upplýsingum ber að skila til Umhverfisstofnunar ár hvert skv. 24. gr. efnalaga nr. 61/2013.
  • Að athuga hversu mikið magn af plöntuverndarvörum og nagdýraeitri til notkunar í atvinnuskyni  var selt 2017 og hve það samsvaraði miklu af virkum efnum.
  • Að athuga hvort að þeir sem markaðssetja plöntuverndarvörur og nagdýraeitur til notkunar í atvinnuskyni sinni þeirri skyldu sinni að ganga úr skugga um að einungis þeir sem hafa gild notendaleyfi frá Umhverfisstofnun, sbr. 24. gr. efnalaga nr. 61/2013, fái afhentar þessar vörur.


Framkvæmd og helstu niðurstöður:
Verkefnið náði til allra söluaðila plöntuverndarvara og nagdýraeiturs til notkunar í atvinnuskyni. Umhverfisstofnun óskaði eftir skrám vegna sölu á þessum vörum á árinu 2018 þar sem fram kæmu eftirfarandi upplýsingar: vöruheiti, umbúðastærð, fjöldi seldra eða afhentra sölueininga af hverri umbúðastærð, dagsetning sölu, nafn og kennitala notendaleyfishafa, sem og nafn og kennitala fyrirtækis, ef við átti.

Eftirfarandi fyrirtæki féllu undir umfang eftirlitsins:

  • Samhentir Kassagerð ehf.
  • Garðheimar – Gróðurvörur ehf.
  • Kemi ehf.
  • Studio Norn ehf.
  • Streymi heildverslun ehf.

Á árinu 2018 voru seldar 31 plöntuverndarvörur sem eingöngu eru til notkunar í atvinnuskyni og nam salan alls 2266 kg sem samsvarar 984 kg af virku efni. Af nagdýraeitri voru seldar 10 vörur og nam salan alls 7402 kg en það samsvarar þó aðeins 0,37 kg af virku efni, en styrkur þeirra í öllum þessum vörum er sá sami eða einungis 0,005%.


Eingöngu má afhenda plöntuverndarvörur og útrýmingarefni sem ætluð eru til notkunar í atvinnuskyni til aðila sem hafa gild notendaleyfi frá Umhverfisstofnun. Niðurstöður sem fást úr verkefninu sýna að af alls 116 kaupendum á plöntuverndarvörum til notkunar í atvinnuskyni voru 102 (88%) með notendaleyfi í gildi, en 6 (5%) voru með útrunnin leyfi og 8 (7%) höfðu aldrei verið með leyfi þegar kaupin áttu sér stað. Allir þeir sem keyptu nagdýraeitur á árinu 2018 voru með leyfi í gildi.


Hlutfall þeirra sem voru með leyfi í gildi við kaup á plöntuverndarvörum til notkunar í atvinnuskyni hefur aldrei verið jafn hátt eins og á árinu 2018 og eru það mjög góð tíðindi. Engu að síður gerist það ennþá að kaupendur á þessum vörum séu ekki með notendaleyfi í gildi og verður það áréttað við hlutaðeigandi fyrirtæki að þau ræki lagaskyldur sínar hvað þetta varðar.