Umhverfistofnun - Logo

Málshraði

Afgreiðsla erinda

Umhverfisstofnun starfar samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og ber að afgreiða erindi sem henni berast samkvæmt þeim. Samkvæmt 9. gr. laganna skulu ákvarðanir í málum teknar svo fljótt sem unnt er.

Umhverfisstofnun hefur sett sér tímamörk fyrir afgreiðslu erinda eftir eðli þeirra.

Afgreiðslutími almennra erinda er þrjár vikur nema þau erindi sem eru sérstaklega tilgreind í meðfylgjandi töflu. Afgreiðslutími erinda miðast við að öll gögn sem nauðsynleg eru ákvarðanatöku liggi fyrir. Málshraði er gefin upp í dögum og eru frídagar innifaldir í heildartölu ef undanskilinn er málshraði undir fimm dögum.

Fyrirspurnum er svarað innan fimm daga.
Verkefni

Málshraði

Lögb. frestur

Leyfisveitingar I

 

 

 Starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun

240 dagar[1]


 Leyfi fyrir notkun erfðabreyttra lífvera 

90 dagar

X

 Leyfi til framkvæmda á friðlýstum svæðum

30 dagar

Leyfisveitingar II

 

 

Gagnkvæm viðurkenning á markaðsleyfi sæfiefna

90 dagar 

X

Gagnkvæm viðurkenning á markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörur
 120 dagar 

Leyfi til leiðsögu á hreindýrasvæðum

40 dagar


Leyfi fyrir varpi í hafið og lagningu sæstrengja

60 dagar


Leyfi fyrir myndatöku á friðlýstum svæðum og við hreiður fugla

15 dagar[2]


Flutningstilkynning úrgangs

30 dagar

X

Leyfi til umferðar inn á lokuð friðlýst svæði

30 dagar

Leyfisveitingar III

 

 

Útgefin veiðikort

3 dagar[3]


Útgefin leyfi vegna hreindýraveiða

5-7 dagar[4]

 

Endurnýjun leyfis til leiðsögu á hreindýrasvæðum

15 dagar


Notendaleyfi 

20 dagar


Innflutningsleyfi vegna CITES

15 dagar


Útflutningsleyfi vegna CITES

15 dagar


Endurútflutningsleyfi vegna CITES

15 dagar


Leyfi til förgunar á sóttnæmum úrgangi

3 dagar

Eftirlit

 

 

Mengunarvarnaeftirlitsskýrsla með starfsleyfisskyldri starfsemi

45 dagar


Eftirlitsskýrsla vegna efnavörueftirlits 30 dagar 

Yfirferð skýrslna um losun koldíoxíðs

60 dagar

Önnur verkefni

 

 

Heimild til tollafgreiðslu efna og efnablandna

3 dagar


Fyrirspurnir um túlkun á lögum og reglugerðum

5/90 dagar[6]


Aðgangur að upplýsingum 

7 dagar


Ráðningar í störf (að umsóknarfresti liðnum)

 40 dagar

 

Rökstuðningur vegna synjunar starfs

14 dagar

X
Umsagnir

 

 

Umsagnir um undanþágur vegna laga nr. 64/1994

14 dagar


Undanþágur frá einstökum rg. settum skv. 4. og 5. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir

14 dagar


Umsagnir um stjórnsýslukærur

14 dagar[7]


Umsagnir um aðalskipulag

42 dagar


Umsagnir um deiliskipulag

42 dagar


Umsagnir um svæðaskipulag

42 dagar


Aðrar umsagnir

42 dagar


Umsagnir um matskyldu framkvæmda

15 dagar


Umsagnir um tillögu að matsáætlun

15 dagar


Umsagnir um frummatsskýrslur

21 dagur


Umsögn um réttindi heilbrigðisfulltrúa

14 dagar


Umsögn um undanþágu á starfsleyfi

14 dagar


Umsögn um rannsóknarleyfi í íslenskri lögsögu

14 dagar


Umsögn um rannsóknarleyfi á grundvelli l. um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998

14 dagar


Umsögn um leyfi til leitar og rannsóknar- og vinnsluleyfi á grundvelli l. um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis nr. 13/2001

14 dagar

[1] 8 vikur er almennur kynningartími, annars 4 vikur, skv. reglugerð.

[2] hámarkstími - sent til NÍ - tekið með í málshraða.

[3] þ.e. eftir 1. apríl. fyrstu kortin eru send út í lok mars. Eftir það gildir málshraðinn

[4] þ.e. eftir  1. júlí, svo fremi að:


  • umsókn hafi borist fyrir 15. febrúar
  • útdráttur í lok febrúar og þá fyrir 1. apríl þurfa þeir sem voru dregnir út að vera búnir að borga staðfestingargjald
  • 1. júlí – að búið sé að borga lokagreiðslu

[5] Einfaldar fyrirspurnir taka 2 daga, en flóknari allt upp undir 20 daga.

[6] Fer eftir eðli fyrirspurnar.

[7] Frestur ráðuneytis/kærunefndar er yfirleitt 10-15 dagar. Stofnunin óskar oft eftir framlengdum fresti um nokkra daga.