Mannauðsstefna

Umhverfisstofnun vill hafa á að skipa frábæru starfsfólki sem vinnur í anda stefnu, markmiða og gilda stofnunarinnar. Gildi Umhverfisstofnunar eru  framsýni, samstarf og árangur. 

Hjá okkur starfar metnaðarfullt fólk með þekkingu og reynslu sem ber hagsmuni umhverfisins fyrir brjósti. Við ráðningar fylgjum við faglegu ferli og leitum að hæfasta starfsfólkinu, sem völ er á. Við leggjum okkur fram við að taka vel á móti nýju starfsfólki, bæði faglega og félagslega. Framsýni skiptir okkur miklu máli sem og endurnýjun fagþekkingar.  

Það skiptir miklu máli að starfsfólk sé ánægt og því líði vel í vinnunni. Vinnutími er sveigjanlegur.  

Heimilt er að semja um að vinna heima að jafnaði einn dag í viku og í vissum tilvikum tvo daga í viku, samkvæmt tilraunaverkefni frá maí til desember 2020. 

Skipulag styttingar vinnuvikunnar frá janúar 2021 verður unnið í samráði við starfsfólk meðal annars í þágu fjölskyldufólks.

Stofnunin styður við starf starfsmannafélagana og stendur fyrir árvissum viðburðum. Fara inn á óþvingað andrúmsloft og sjálfsprottið félagslíf. Heilsuhádegi. 

Við vinnum mikið saman og nýtum þá þekkingu sem starfsfólk hefur yfir að ráða. Starfsfólk vinnur í teymum sem bera ábyrgð á sínum verkefnum. Reynt er að dreifa vinnuálagi eins og kostur er. Við erum með níu starfsstöðvar um allt land og lítum það jákvæðum augum ef fólk vill færa sig til á milli starfsstöðva.  

Við berum virðingu fyrir störfum og fagþekkingu hvers annars sem og einkalífi. Við teljum að fjölbreytileiki sé jákvæður s.s. hvað varðar kynferði, aldur, kynhneigð og þjóðernisuppruna. Við viljum að jafnrétti og samþætting kynjasjónarmiða séu hluti af stofnanamenningu okkar. Einelti og kynferðisleg áreitni eru ekki liðin og skýrar verklagsreglur til staðar ef grunur kemur upp um slíkt. 

Umhverfi og góð heilsa skipta okkur máli og hvetur stofnunin sitt starfsfólk til að ferðast til og frá vinnu á umhverfisvænan máta. Í því skyni greiðir stofnunin sérstaka  styrki til starfsfólks vegna líkamsræktar og umhverfisvænna samgangna.

Stefnan rýnd og samþykkt af yfirstjórn 21. ágúst 2020.