Úttekt á tollafgreiðslu plöntuverndarvara árið 2012 og 2013

Tilgangur og markmið:

  • Að skoða hvort upplýsingar sem fengnar eru úr gögnum Umhverfisstofnunar vegna tollafgreiðslu á plöntuverndarvörur séu í samræmi við upplýsingar sem fram koma í skrám Tollstjóra.
  • Að athuga hvort tollflokkun sé hugsanlega ábótavant, þannig að gögn um tollafgreiðslu gefi ekki réttar upplýsingar um þær plöntuverndarvörur sem boðnar eru fram á markaði hérlendis.

Framkvæmd og helstu niðurstöður: 

Í úttektinni var athyglinni beint að plöntuverndarvörum í eftirfarandi tollflokkunum:

  • 3808.5000: Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, nagdýrum, sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun, efni til að stjórna plöntuvexti, sótthreinsandi efni og áþekkar vörur
  • 3808.9100: Skordýraeyðir; Sveppaeyðir
  • 3808.9300: Illgresiseyðir, spírunareyðir og efni til að stjórna plöntuvexti

Gögn Umhverfisstofnunar og Vinnueftirlits ríkisins, sem aflað er við áritun vegna tollafgreiðslu á plöntuverndarvörum, voru borin saman við gögn Tollstjóra til þess að leiða í ljós hvort veitt hafi verið áritun við tollafgreiðslu á vörum í ofangreindum tollflokkum og hvort tollflokkun væri í einhverjum tilfellum röng.

Alls voru tollafgreidd 35.296 kg af vörum á árinu 2012 í þeim tollflokkum sem verkefnið nær til og þar af var veitt áritun fyrir 32.305 kg (92%) en 2.991 kg (8%) fengu tollafgreiðslu án áritunar. Á árinu 2013 voru tollafgreidd 15.240 kg af vörum í þeim tollflokkum sem eru til skoðunar hér, þar af var veitt áritun fyrir 10.850 kg (71%) en 4.390 kg (29%) fengu tollafgreiðslu án áritunar.

Umtalsverður hluti af plöntuverndarvörum fær tollafgreiðslu hér á landi án þess að koma til áritunar hjá Umhverfisstofnun. Stofnunin hyggst bregðast við með því að upplýsa betur þá aðila sem hlut eiga að máli um skyldur þeirra varðandi markaðssetningu á plöntuverndarvörum og sér í lagi mikilvægi þess að fylgja reglum varðandi tollafgreiðslu.