Náttúruvernd

Vernd líffræðilegrar fjölbreytni og bætt upplifun á sérstöðu náttúrunnar

Markmið

 • Vatn uppfylli umhverfismarkmið sín
 • Verndun villtra dýra og sjálfbær nýting veiðitegunda
 • Varðveita náttúruverðmæti
 • Auka ánægju gesta sem heimsækja svæði í umsjón Umhverfisstofnunar
 • Efla varnir, viðbrögð og upplýsingagjöf um hættu á umhverfistjóni

 

Hvernig fylgjumst við með árangri?

 • Hlutfall vatnshlota í góðu eða mjög góðu ástandi
 • Hlutfall aðgerða í vatnaáætlun lokið
 • Hlutfall útgefinna starfsleyfa Umhverfisstofnunar sem eru í samræmi við aðgerð B2 í vatnaáætlun
 • Fjöldi stjórnunar- og verndaráætlanir fyrir villta fugla og spendýr
 • Hlutfall skila á veiðiskýrslum frá veiðimönnum
 • Ástand svæða (úr árlegu ástandsmati) - hlutfall svæða innan þolmarka
 • Hlutfall friðlýstra svæða með stjórnunar- og verndaráætlun
 • Fjöldi friðlýstra svæða
 • Viðhorfskönnun gesta á völdum svæðum
 • Þátttaka í fræðsludagsskrá landvarða á völdum stöðum
 • Fjöldi bráðamengunaræfinga og námskeiða er varða viðbrögð við bráðamengun
 • Hafnir með samþykkta viðbragðsáætlun
 • Fjöldi leiðbeininga um ráðstafanir sem tengjast hættu á umhverfistjóni