Plast í fuglum

Umhverfisstofnun gerði samning árið 2018 við Náttúrustofu Norðausturlands um að rannsaka magn plasts í maga fýla, samkvæmt staðlaðri aðferðafræði frá OSPAR. Plast í maga fýla er notað sem umhverfisvísir hjá OSPAR til að meta magn plasts í yfirborði sjávar. Viðmið OSPAR fylgir EcoQO staðli sem felur í sér að minna en 10% fýla hafi yfir 0,1 g af plasti í meltingavegi.

 

 

Magn plasts í meltingarvegi fýla sem safnað var við Vestfirði og Norðausturland vorið 2018, flokkað eftir söfnunarstað. Fjöldi fugla í sýni er táknaður með „n“.

 Söfnunarsvæði 

n

Hlutfall fýla með plast

Hlutfall fýla með >1 g plast

Meðalfjöldi plastagna

MeðalþyngdVestfirðir

21

71,4%

14,3%

4,67

0,0452 g


Norðausturland

22

68,2%

18,2%

2,68

0,0518 g


Samtals

43

69,8%

16,3%

3,65

0,0486 g


 

Skýrslur: