Blikastaðakró - Leiruvogur

Mynd: Ingibjörg M. BjarnadóttirMynd: Ingibjörg M. Bjarnadóttir

Blikastaðakró-Leiruvogur var friðlýst sem friðland þann 16. september 2022. Umrætt svæði sem  liggur innan Reykjavíkur og Mosfellsbæjar er mikilvægur viðkomustaður farfugla, einkum vaðfugla og fóstrar ríkulegt fuglalíf allt árið um kring, þ.á m. ábyrgðartegundir fugla. Svæðið er einnig  viðkomustaður landsela.

 Verndargildi svæðisins er hátt og felst ekki síst í grunnsævi, miklum sjávarfitjum og víðáttumiklum leirum. Leirurnar eru meðal fárra óraskaðra leira á höfuðborgarsvæðinu og geyma ríkulegt samfélag sjávarhryggleysingja. Auk þess að vera fuglum nauðsynlegar gegna leirur einnig mikilvægu hlutverki við að takmarka gróðurhúsaáhrif og önnur neikvæð áhrif loftslagsbreytinga en leirur binda gróðurhúsaloftegundir og er binding á flatareiningu mikil.

 Friðlandið er 5,26 km2 að stærð. Aðliggjandi austanverðu svæðinu er friðlandið við Varmárósa.

Tengd skjöl:

Mynd: Davíð Örvar HanssonMynd; Davíð Örvar Hansson

Markmið friðlýsingarinnar 

Markmiðið með friðlýsingunni er að viðhalda og vernda til framtíðar þetta mikilvæga búsvæði fugla og sjávarhryggleysingja auk líffræðilega fjölbreytni þess þannig að það fái að þróast samkvæmt náttúrulegum lögmálum og á eigin forsendum.
Í reglum um friðlandið er meðal annars kveðið á um að flug ómannaðra loftfara er óheimilt á varptíma og fartíma fugla, og að notkun vélknúinna vatnatækja s.s. sjókatta, sæþota o.þ.h. er óheimil. Umhverfisstofnun getur veitt leyfi til athafna í friðlandinu, s.s. til ljósmynda- og kvikmyndatöku.  
Umhverfisstofnun hefur umsjón með friðlandinu og ber ábyrgð á gerð stjórnunar- og verndaráætlunar í samvinnu við Reykjavíkurborg og Mosfellsbæ.

Önnur tengd skjöl: 

 

Mynd: Ingibjörg M. BjarnadóttirMynd: Ingibjörg M. Bjarnadóttir

 

Mynd: Sigríður Kristinsdóttir
 Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

 Kort af hinu friðlýsta svæði