Rotvarnarefni

Sæfivörur notaðar til að rotverja þurfa markaðsleyfi!

Sæfivörur (biocides) eru efnavörur sem innihalda eitt eða fleiri virk efni, sem ætlað er að eyða skaðlegum lífverum, bægja þeim frá eða gera þær skaðlausar með efna- eða líffræðilegum aðferðum. Rotvarnarefni, sem eru boðin til sölu eða notuð á Íslandi, mega nú eingöngu innihalda virk efni, sem eru í áhættumati eða hafa verið samþykkt fyrir þann vöruflokk sem um ræðir (sjá yfirlit yfir vöruflokka). Þegar öll virk efni í vörunni hafa verið samþykkt fyrir vöruflokkinn sem hún fellur í, þarf að sækja um markaðsleyfi fyrir henni.  

Fyrstu virku efnin fyrir þennan vöruflokk voru samþykkt árið 2009 og áætlað er að áhættumati allra virkra efna, sem falla undir hann, verði lokið árið 2024. Eftir því sem fleiri virk efni eru samþykkt, þurfa fleiri sæfivörur markaðsleyfi og því eru þessar reglur smám saman að hafa meiri áhrif á markaðssetningu vörutegunda á Íslandi.   

Nú þegar þurfa margar sæfivörur, sem falla í aðalflokk 2, rotvarnarefni, markaðsleyfi en áætlað er að árið 2025 eigi allar þessar vörur að vera komnar með markaðsleyfi ásamt vörum í aðalflokki 4, aðrar sæfivörur. Þegar virkt efni til notkunar í sæfivörum hefur verið samþykkt, skal sækja um markaðsleyfi fyrir þeim vörum sem innihalda umrætt virkt efni eða að öðrum kosti, að taka þær úr sölu og hætta notkun þeirra. 
Sæfivörur skiptast í 4 aðalflokka; sótthreinsiefni, rotvarnarefni, varnir gegn meindýrum og aðrar sæfivörur.

Undir aðalflokk 2, rotvarnarefni, falla 8 vöruflokkar sem eru: 

6. Rotvarnarefni fyrir vörur á meðan á geymslu stendur.
7. Rotvarnarefni fyrir yfirborðsfilmu.
8. Viðarvarnarefni.
9. Rotvarnarefni fyrir trefjar, leður, gúmmí og fjölliðuð efni.
10. Rotvarnarefni fyrir byggingarefni.
11. Rotvarnarefni fyrir vökvakæli- og vinnslukerfi. 
12. Slímvarnarefni.
13. Rotvarnarefni fyrir vökva sem eru notaðir við vinnslu eða skurð.

Undir aðalflokk 4, aðrar sæfivörur, falla 2 vöruflokkar sem eru:

21. Gróðurhindrandi vörur
22. Vökvar til notkunar við líksmurningu og uppstoppun.

Sæfivörureglugerðin hefur einnig í för með sér að birgjar sem selja virk efni til framleiðslu á rotvörðum vörum þurfa að vera á lista ESB yfir birgja sem eru samþykktir fyrir virk efni innan þess vöruflokks sem hin rotvarða vara tilheyrir.
Reglugerð um sæfivörur er hluti af því regluverki sem fellur undir samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og er því innleidd í heild sinni hér á landi. Ísland er lítið markaðssvæði og því viðbúið að þessar breytingar muni hafa áhrif á vöruúrval hér á landi.

Samþykkt virk efni og vörur með markaðsleyfi

Listi yfir samþykkt virk efni:

Listi ECHA yfir samþykkt virk efni, sjá hér og hér

Bönnuð virk efni

Listi yfir bönnuð virk efni:
Listi ECHA yfir bönnuð virk efni, sjá hér og hér  )
Sjá einnig :