Efni og efnavörur

Eldsneyti

Eyðing meindýra

Flokkun og merking

Garðaúðun

Gróðurhúsaáhrif

Málning og lökk

  • Reglugerð nr. 1025/2005 um rokgjörn lífræn efnasambönd í málningu, lakki og efnum til lakkviðgerða ökutækja.

Meðferð varnarefna og notendaleyfi

Ósoneyðandi efni

Plöntuverndarvörur

Rafhlöður og raftæki

REACH

Snyrtivörur

Sprengiefni

Sæfivörur

Takmörkun hættulegra efna

Umhverfisskaðleg efni

Vinnuvernd

Ýmislegt

Þvotta- og hreinsiefni

Öryggisblöð