Umhverfistofnun - Logo

Dropsteinar

Dropsteinar eru friðlýstir sem náttúruvætti í öllum hellum landsins. 

Til dropsteinsmyndana teljast bæði dropsteinsdrönglar (hraunstrá), sem hanga niður úr hellisþökum og niður með hellisveggjum, svo og dropsteinar (dropsteinskerti), sem standa á hellisgólfum og syllum hellisveggja.

Bannað er að brjóta eða skemma á annan hátt umrætt hellaskraut. Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga.