Þvotta- og hreinsiefni

Þvotta- og hreinsiefni eru samsett úr yfirborðsvirkum efnum og öðrum efnum á borð við hjálparefni, magnandi efni og fylliefni. Önnur innihaldsefni eru gjarnan rotvarnarefni, sótthreinsandi efni, fosföt og önnur hliðstæð efni, bleikiefni, ilmefni og ensím. Yfirborðsvirk efni gegna lykilhlutverki í þvottaefnum. Þau minnka yfirborðsspennu vatns sem gerir það að verkum að óhreinindi blandast betur við vatn og brotna niður. 

Ný reglugerð um þvotta- og hreinsiefni, nr. 300/2014, tók gildi í mars 2014 og innleiddi hún reglugerð Evrópusambandsins nr. 648/2004 og breytingar á henni. Markmið reglugerðarinnar er að koma á samræmingu í löggjöf á EES svæðinu um þvotta- og hreinsiefni og að vernda heilsu manna og umhverfi, lífríki í sjó og vatni. 

Eingöngu má framleiða eða flytja inn þvotta- og hreinsiefni ef fullkomið lífrænt niðurbrot yfirborðsvirkra efna þeirra er a.m.k. 60% á 28 dögum ákvarðað með tilvísunaraðferðum sem taldar eru upp í III. viðauka reglugerðar ESB. Þessi krafa gildir um anjónísk, katjónísk, ójónísk og amfóterísk efni. 

Frá og með 30. júní 2013 tóku gildi takmarkanir um heildarinnihald fosfórs (fosföt, fjölfosföt og fofónöt) í þvottavélaefni seld almenningi. Heildarinnihaldið má ekki vera ≥0,5 gr í ráðlögðum skammti til notkunar í hörðu vatni miðað við staðalþvott* sbr. VII. viðauka. Takmarkanir um forfór í uppþvottavélaefnum seld almenningi munu taka gildir 1. janúar 2017 og má heildarinnihald fosfórs þá ekki vera ≥0,3 gr miðað við staðalþvott. 

 • *Staðalþvottur í þvottavél er 4,5 kg af þurrum þvotti þegar um er að ræða þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott og 2,5 kg af þurrum þvotti þegar um er að ræða þvottaefni fyrir lítið óhreinan þvott. 

Merkingar 

Á merkingum umbúða þvotta- og hreinsiefna seld almenningi skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku (sjá nánar í VII. viðauka reglugerðar ESB): 

 • Vöruheiti 
 • Fullt heimilisfang og símanúmer ábyrgðarðila markaðssetningar vöru. 
 • Heimilisfang, netfang og símanúmer þar sem hægt er að nálgast gagnablað um innihaldsefni. 
 • Innihaldsefni: 
  • Nota skal eftirfarandi þyngdarhlutföll til að tilgreina magn innihaldsefna ef þeim er bætt við í styrk yfir 0,2% miðað við þyngd: <5%, ≥5% - <15%, ≥15% - <30% og ≥30%. 
  • Skylda er að telja upp efni úr eftirfarandi flokkum ef þau er í þvottaefni þrátt fyrir að styrkurinn sé undir 0,2%: Ensím, sótthreinsiefni. ljósvirk bleikiefni, ilmefni og rotvarnarefni. 
  • Ef ofnæmisvalandi anganefnum er bætt við í styrk yfir 0,01 % miðað við þyngd skal tilgreina þau á umbúðum samkvæmt nafnakerfi í tilskipun 76/768/EBE. Sjá lista (sjá pdf skjal) ESB yfir 26 slík efni. 
  • Gefa skal upp vefsetur þar sem nálgast má gagnablað yfir innihaldsefni. 
 • Leiðbeiningar um notkun og sérstakar varúðarráðstafanir ef þörf krefur. 
 • Skammtastærðir:
  • Gefa skal upp hve stóran skammt í ml eða gr skal nota miðað við staðalþvott í þvottavél fyrir þrenns konar hörku vatns, mjúkt, meðalhart og hart, og eina eða tvær þvottalotur. Neysluvatn á Íslandi er í langflestum tilfellum mjúkt (í lægsta hörkuflokki). 
  • Gefa skal upp fjölda þvottaskammta í pakka miðað við meðalhart vatn fyrir mjög óhreinan þvott, miðlungs óhreinan og lítt óhreinan þvott. 
  • Rúmmál skammtamáls skal koma fram í ml eða gr, ef það fylgir með, og merkja við skammtinn sem hæfir staðalþvotti í þvottavél fyrir mjúkt, meðalhart og hart vatn.

Upplýsingar sem framleiðendum ber að veita 

 • Upplýsingar úr prófunum er varða yfirborðsvirk efni í þvotta- eða hreinsiefnis sbr. III. viðauka. 
 • Gagnablað yfir innihaldsefni þvotta- eða hreinsiefnis sbr. VII. viðauka. 

Tengt efni

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira