Veiðisvæði

Veiðisvæði - hreindýr

Mörk og númer veiðisvæða eru eftirfarandi eftir sveitarfélögum

 

Svæði 1. Fjallahreppur, Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppur, Sauðaneshreppur, Skeggjastaðahreppur, Vopnafjarðarhreppur og hluti Fljótsdalshéraðs, þ.e. Jökuldalur norðan og vestan Jökulsár á Brú og Jökulsárhlíð.


Svæði 2. Fljótsdalshreppur og hluti Fljótsdalshéraðs, þ.e. Jökuldalur austan Jökulsár á Brú, Hróarstunga, Fell, Vellir vestan Grímsár og Skriðdalur vestan Grímsár, Geitdalsár, Hrútár og línu úr Hrútárpollum í Hornbrynju.

 

Svæði 3. Borgarfjarðarhreppur og hluti Fljótsdalshéraðs þ.e. Hjaltastaðaþinghá og Eiðaþinghá.

 

Svæði 4. Seyðisfjörður, Fljótsdalshérað að hluta, þ.e Vellir austan Grímsár, og Fjarðabyggð að hluta, þ.e Mjóifjörður.

 

Svæði 5.  Fjarðabyggð að hluta, þ.e Eskifjörður, Norðfjörður og Reyðarfjörður, út að sunna að landamerkjum Kofreyjustaðar.

 

Svæði 6. Breiðdalshreppur, hluti Fjarðarbyggðar, þ.e Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður, hluti Fljótsdalshrepps, þ.e Skriðdalur austan Grímsár, Geitdalsár, Hrútár og línu úr Hrútárpollum í Hornbrynju.

 

Svæði 7. Djúpavogshreppur, áður Beruneshreppur, Búlandshreppur og Geithellnahreppur.

 

Svæði 8. Hornafjörður, Lón og Nes - áður Bæjarhreppur og Nesjahreppur.

 

Svæði 9. Hornafjörður, Mýrar og Suðursveit - áður Mýrahreppur og Borgarhafnarhreppur