Þjónusta

Veita öfluga þjónustu og áreiðanlegar upplýsingar til hagaðila

Markmið

  • Eftirsóknarverður vinnustaður
  • Fyrirmyndarstofnun í þjónustu
  • Efla úrvinnslu og hagnýta miðlun upplýsinga

Hvernig fylgjumst við með árangri?

  • Stofnun ársins - könnun Sameyki
  • Þátttaka starfsfólks í fræðsluáætlun
  • Markmið um Heilsueflandi vinnustað 
  • Þjónustukönnun fjármálaráðuneytisins