Stök frétt

Umhverfisstofnun tók þann 11. maí sl. ákvörðun um útgáfu starfsleyfis, sbr. umsókn rekstraraðila um starfsleyfi og fullnægjandi mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, með þeim skilyrðum og takmörkunum sem koma fram í starfsleyfinu.

Unnið hefur verið með Matvælastofnun að samræmingu við leyfisútgáfu rekstrarleyfis, en leyfin eru afhent rekstraraðila samtímis skv. 3. mrg. 4. gr. b. laga nr. 71/2008 um fiskeldi.
Skipulagsstofnun ákvarðaði að starfsemin væri ekki háð mati á umhverfisáhrifum í ákvörðun sinni þann 12. mars 2019.

Umhverfisstofnun auglýsti opinberlega tillögu að starfsleyfinu á vefsíðu stofnunarinnar á tímabilinu 17. desember 2019 til 15. janúar 2020, sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. Auglýsingin var birt á vefsíðu Umhverfisstofnunar þann 17. desember sl. ásamt gögnum sem lágu til grundvallar tillögunni. Tilkynning um auglýsinguna var m.a. send á umsækjanda, viðkomandi sveitarfélag og heilbrigðisnefnd.

Um er að ræða seiðaeldi á landi í Ölfusi með framleiðslu á allt að 300 tonnum af seiðum laxfiska á ári þar sem lífmassi er aldrei meir en 120 tonn á hverjum tíma. Auglýsing þessi er birt á fréttasvæði Umhverfisstofnunar en auk þess í sérstökum dálki fyrir opinberar birtingar á starfsleyfum sem stofnunin gefur út.

Nánari upplýsingar um mengunarvarnir má sjá í starfsleyfi og nánari upplýsingar um vinnslu starfsleyfis má finna í greinargerð í fylgiskjali 2 með starfsleyfi.

Ákvörðun Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar skv. 65. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Tengd skjöl:
Starfsleyfi og greinargerð
Ákvörðun um útgáfu starfsleyfis
Umsókn um starfsleyfi
Greinargerð matsskyldufyrirspurnar (tilkynningarskýrsla)
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu
Vöktunaráætlun