Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi Laxeyjar hf. Viðlagafjöru, Vestmannaeyjum. Um er að ræða landeldi á laxfiskum með hámarkslífmassa allt að 7.000 tonnum.

Framkvæmdin fór í gegn um mat á umhverfisáhrifum og lá álit Skipulagsstofnunar fyrir þann 29. desember 2022. Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að „áhrif fráveitu og úrgangs á viðtaka frá frárennsli eldisstöðvarinnar í Viðlagafjöru þá mun hreinsibúnaður sía út fast efni en næringarefni í uppleystu formi koma til með að berast með frárennsli úr viðtakatjörn eða til sjávar um frárennslislögn. Magn fráveituvatns verður hlutfallslega lítið miðað við rúmmál þess viðtaka sem um ræðir, sem í þessu tilfelli er straumþungt haf og því má búast við að þynning verði mikil. Með hliðsjón af áformum framkvæmdaraðila telur Skipulagsstofnun að áhrif frárennslis á viðtakann/sjó og lífríki fjöru séu ekki líkleg til að verða veruleg, óháð valkostum“.

Umhverfisstofnun tekur undir þetta mat Skipulagsstofnunar og helstu áhrif vegna eldisins losun næringarefna bæði á föstu formi og uppleystu í viðtakann. Áætluð losun næringarefna verður undir þeim mörkum sem almennt er miðað við varðandi losun í sjó með þeirri hreinsun sem rekstraraðili hyggst notast við. Hægt er að endurskoða fyrirkomulag hreinsunar á fráveitu frá eldinu og gera auknar kröfur í bendi mælingar til að hreinsun sé ábótavant samkvæmt mælingum. Þá er einnig hægt að endurskoða fyrirkomulag vöktunar út frá losun og áhrifum á vatnshlotið sem rekstraraðili losar í.


Athugasemdir við starfsleyfistillöguna skulu vera skriflegar og sendar Umhverfisstofnun ust@ust.is merkt UST202303-023, athugasemdir verða birtar við útgáfu nema annars sé óskað. Greinargerð mun fylgja starfsleyfi við útgáfu sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018.
Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 11. júní.

Tengd skjöl
Umsókn um starfsleyfi
Tillaga að starfsleyfi
Álit Skipulagsstofnunar
Mat á áhrifum á vatnshlot
Vöktunaráætlun