Kolefnisjöfnun

Með nokkurri einföldun má segja að kolefnisjöfnun felist í því að einstaklingar eða lögaðilar bæti fyrir eigin losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) með því að fjármagna verkefni sem a) koma í veg fyrir losun á samsvarandi magni GHL annars staðar eða b) fjarlægja samsvarandi magn GHL úr andrúmsloftinu.
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að til þess að sporna gegn loftslagsbreytingum þurfum við fyrst og fremst að draga úr losun GHL. Þetta getum við gert með því að draga úr neyslu og þar með myndun úrgangs, endurvinna þann úrgang sem óhjákvæmilega fellur til, velja vistvænar samgöngur og loftslagsvænna mataræði, minnka matarsóun, nýta hluti betur og lengur og temja okkur orkusparnað. Þegar ekki er hægt að draga frekar úr losun er hægt að fjárfesta í kolefnisjöfnunarverkefnum sem binda eða koma í veg fyrir losun GHL. Kolefnisjöfnun er því ekki „vottorð til þess að menga meira“ heldur á hún ávallt að koma í kjölfar aðgerða til samdráttar.

Verkefni sem fjármögnuð eru með kaupum á kolefnisjöfnun geta verið af ýmsum toga. Þau geta falist í að draga úr losun í tiltekinni starfsemi eða geirum, s.s. með því að auka orkunýtni eða auka framleiðslu endurnýjanlegrar orku. Þau geta einnig falist í að fjarlægja kolefni úr andrúmsloftinu, s.s. með skógrækt eða landgræðslu, eða koma í veg fyrir losun vegna landnotkunar, t.d. með endurheimt votlendis eða aðgerðum sem koma í veg fyrir eyðingu regnskóga.

Fjölmargir erlendir aðilar bjóða einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum kolefnisjöfnun. Climate Care , Climate Neutral Group , Carbon Sink og First Climate eru dæmi um erlenda seljendur kolefnisjöfnunar sem hlotið hafa formlega faggildingu International Carbon Reduction & Offset Alliance (ICROA), alþjóðasamtaka nokkurra sjóða og fyrirtækja sem eru leiðandi í markaðssetningu á loftslagstengdum gerningum og þjónustu. Kolviður, TreememberMe og Votlendissjóður eru þeir innlendu aðilar sem bjóða kaupendum kolefnisjöfnun.
Fyrirtæki, stofnanir og sveitafélög sem hafa hug á að reikna út losun frá helstu uppsprettum gróðurhúsalofttegunda (GHL) í rekstri sínum geta nálgast losunarstuðla Umhverfisstofnunar hér. Sjá einnig Græn skref í ríkisrekstri og Grænt bókhald.