Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Mikilvægt er að taka tillit til umhverfisins við rannsóknir og kennslu úti í náttúrunni. En hvernig er hægt að samþætta umhverfisvernd, rannsóknir og kennslu?

Á árinu 2004 var hleypt af stokkunum verkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um það hvernig best mætti tryggja að tillit verði tekið til umhverfissjónarmiða við rannsóknir og kennslu á háskólastigi á heimsskautssvæðum Norðurlanda, Grænlandi, Íslandi og Svalbarða. Í verkefnahópnum voru fulltrúar stofnana og rannsóknaraðila frá Noregi, Danmörku og Íslandi og hélt hann m.a. fundi með helstu rannsóknaraðilum og leyfisveitendum í viðkomandi löndum. Það er álit hópsins að ef tekið verður markvisst á málunum verði unnt að draga verulega úr umhverfisröskun vegna rannsókna og kennslu á Grænlandi, Íslandi og Svalbarða og um leið auka gæði rannsókna- og kennslustarfs.

Í skýrslunni Forskning uten spor: Integrering av miljøhensyn í forsknings- og utdannelsessektoren, Grönland, Island og Svalbard er greint frá þeim helstu vandamálum sem ýmsir aðilar standa frammi fyrir þegar kemur að vettvangsrannsóknum sem hafa bein áhrif á náttúruna. Einnig eru tilgreindar mögulegar aðgerðir til að draga úr umhverfisáhrifum rannsókna. Skýrsluna má finna á hér.

Þriðjudaginn 25. september nk. munu Ragnheiður Ólafsdóttir, umhverfisfulltrúi Landsvirkjunar og Sigurrós Friðriksdóttir, starfsmaður Umhverfisstofnunar kynna niðurstöður vinnuhópsins og þeim aðgerðum sem hann leggur til og beinast að yfirvöldum, fjármögnunaraðilum, rannsóknar- og menntastofnunum og vísindamönnum. Fyrirlesturinn verður haldinn í húsakynnum Umhverfisstofnunar að Suðurlandsbraut 24, 5. hæð, kl. 15.00 og er opinn öllum.