Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Starfssvið:

  • Stjórnun og stefnumótun stofnunarinnar
  • Ábyrgð á rekstri
  • Áætlanagerð
  • Starfsmannamál
  • Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólapróf og þekking á verksviði stofnunarinnar
  • Stjórnunarreynsla
  • Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
  • Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi og kraftur til að hrinda verkum í framkvæmd

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Umhverfisstofnun annast stjórnsýslu umhverfismála á vegum ráðuneytisins og fer með leiðandi hlutverk í framkvæmd umhverfismála á Íslandi.

Eftirfarandi málaflokkar heyra undir stofnunina: náttúruvernd, mengunarvarnir, hollustuhættir, efni- og efnavörur, veiðistjórn og dýravernd. Hjá stofnuninni starfa um 60 manns.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Herdís Rán Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.