Stök frétt

Síðustu daga hafa hægar austlægar áttir verið ríkjandi á höfuðborgarsvæðinu. Því hefur fylgt viðvarandi lykt af brennisteinsvetni (H2S). Mánudagurinn 2. febrúar var metdagur á loftgæðamælistöðvunum við Grensásveg í Reykjavík og Álalind í Kópavogi. Við Álalind mældist sólahringsmeðaltal brennisteinsvetnis jafn hátt og heilsuverndarviðmið WHO (Alþjóða heilbrigðismálastofnunin) eða 150µg/m3. Sólahringsmeðaltal brennisteinsvetnis hefur aldrei fyrr mælst við þessi mörk í byggð á höfuðborgarsvæðinu. Ekki þarf að óttast bráðaáhrif af þessum styrk en þó skal hér tilgreint að langtímaáhrif brennisteinsvetnis í lágum styrk á heilsu fólks eru ekki vel rannsökuð. Þegar brennisteinsvetni mælist í þessum styrk er mögulegt að fólk sem býr nær upptökum mengunarinnar og er viðkvæmt fyrir brennisteinsvetni geti fundið fyrir höfuðverk og ógleði. Nær virkjunarsvæðinu má búast við meiri styrk sem þá getur haft áhrif á heilsu manna.

Unnið er að uppsetningu fleiri mælistöðva sem mæla brennisteinsvetni, meðal annars á virkjanasvæðinu, í Norðlingaholti og Hveragerði.

Einnig er hafin á Umhverfisstofnun vinna við að setja umhverfismörk fyrir brennisteinsvetni en fram til þessa hafa einungis vinnuverndarmörk verið til staðar í íslenskum reglugerðum.

Umhverfisstofnun hefur haft samband við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands og Orkuveituna vegna málsins.

Viðbótarupplýsingar:

WHO Air Quality Guidelines for Europe

Ítarefni WHO um brennisteinsvetni

Skýrsla um mat á umhverfismörkum Kaliforníu fyrir brennisteinsvetni m.t.t. verndunar barna.

Umfjöllun vísindavefs HÍ um brennisteinsvetni

heilsuverndarmork_2009_februar_001

Sólahringsmeðaltal brennisteinsvetnis síðustu tveggja mánaða í mælistöð Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis sem staðsett er við Álalind í Kópavogi.

 

 

heilsuverndarmork_2009_februar_002


10 mínútna meðaltöl í mælistöðinni við Álalind 29.janúar- 5febrúar.