Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur gefið út nýtt starfsleyfi fyrir Elkem Ísland ehf. Útgefið starfsleyfi nær yfir hugsanlegar breytingar á starfsemi fyrirtækisins, eins og framleiðslu á sólarkísli. Rekstraraðila er með nýju starfsleyfi heimilt að framleiða allt að 190.000 tonnum (miðað við 75 % FeSi) af 45 - 100% kísil og kísiljárni og allt að 45.000 tonnum af kísilryki í ljósbogaofnum. Hluti af framleiðslunni fer í eftirvinnslu. Með eftirvinnslu er átt við framleiðslu á kímefnum með íblöndun magnesíum og fleiri málma, hreinsun á kísiljárni og hreinsun á kísil til að mæta ströngustu kröfum um hreinleika. Einnig er heimil förgun á eigin úrgangi, rekstur verkstæða, varaaflvéla og annarrar þjónustu fyrir eigin starfsemi.

Umhverfisstofnun auglýsti tillögu að starfsleyfinu á tímabilinu 29. maí til 23. júlí 2009 og bárust fjórar athugasemdir. Innsendar athugasemdir voru mjög ítarlegar og vel unnar og vill Umhverfisstofnun þakka fyrir góðar ábendingar. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á auglýstri tillögu. Þannig verður Hvalfjarðarsveit nú boðið á árlegan samráðsfund rekstraraðila með Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og Umhverfisstofnun en sveitarfélagið lét í ljós áhuga á frekari aðkomu að umhverfismálum hjá Elkem. Auk þess verður opinn kynningarfundur árlega en í tillögunni var gert ráð fyrir þeim annað hvert ár. Í starfsleyfinu má nú finna skýringarákvæði um valdsvið og þvingunarúrræði Umhverfisstofnunar. Ákvæði um orkunýtingu inniheldur nú frekari skýringu á kröfum. Þá var ákvæði hert um geymslu fljótandi efna. Fallist var á rýmkun losunarmarka fyrir ársmeðaltal brennisteinsdíoxíðs þannig að þau verði óbreytt frá fyrra starfsleyfi. Í því sambandi taldi stofnunin að athuguðu máli að rekstraraðili hefði lítið svigrúm til úrbóta. Loks voru gerðar orðalagsbreytingar til að skýra betur og samræma þær kröfur sem gerðar eru, auk leiðréttinga á villum sem vitað var um.

Starfsleyfið öðlast þegar gildi og gildir til 1. september 2025.

Skjöl
Starfsleyfi Elkem, gildir til 1. september 2025

Athugasemdir við tillögu að starfsleyfi og viðbrögð Umhverfisstofnunar