Stök frétt

Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar séð úr lofti.
Útreikningar fyrir stóra vegi á öllu landinu með umferð 3 til 6 milljón ökutækja á ári sýna að hávaði fer yfir 55 dB Lden við húsveggi um 20.200 íbúða eða hjá allt að 46.000 íbúum. Útreikningar fyrir þéttbýlissvæði sýna að hávaði fer yfir 55 dB Lden vegna vega með umferð 3 til 6 milljón ökutækja á ári við húsveggi um 20.000 íbúða eða hjá allt að 45.500 íbúa og vegna iðnaðarsvæða við húsveggi allt að 700 íbúða. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um hvar hávaði kunni að vera yfir mörkum. Það ber þó að líta til þess að hávaðakortin eru reiknuð m.v. 4 metra hæð en reglugerð um hávaða kveður á um að viðmiðunarhæð utan við húsvegg sé 2 metra hæð og viðmiðunarmörk innanhúss eru við lokaða glugga. Þar sem mælingarnar eru við 4 metra hæð kunna þær að vera misvísandi fyrir lágreista byggð. Einnig hefur sums staðar verið gripið til ráðstafana til þess að draga úr hávaða sem ekki er tekið tillit til í þessum útreikningum og byrjað er að reikna út hávaðakort fyrir þéttbýlissvæði m.v. 2 metra hæð sem gefa munu betri mynd af raunástandi byggðar. 

Það eru Vegagerðin og sveitarfélög sem vinna að því að kortleggja hávaða á stórum vegum og á þéttbýlissvæðum á Íslandi í þremur áföngum. Fyrsta áfanga var lokið í júlí 2012 þegar stórir vegir sem hafa umferð meira en 6 milljón ökutækja á ári voru kortlagðir. Í öðrum áfanga skyldi kortleggja hávaða á stórum vegum með umferð 3 til 6 milljón ökutækja á ári og á þéttbýlissvæðum. Öðrum áfanga er nú lokið. Stórir vegir með umferð 3 til 6 milljón ökutækja á ári eru staðsettir innan höfuðborgarsvæðisins, Reykjanesbæ, Selfoss og Akureyri. Fimm sveitarfélög falla undir skilgreint þéttbýlissvæði sem skyldi kortleggja en þau er Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður. Hávaðamælingar og útreikningar hafa farið fram á flest öllum vegunum áður, sveitarfélög hafa víða gripið til ráðstafana þar sem hávaði hefur reynst vera yfir settum mörkum, t.d. með uppsetningu hávaðamana og styrkir veittir til glerskipta. Hávaðakort fyrir vegina og þéttbýlissvæðin má sjá hér fyrir neðan. Einnig greinagerðir fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig sem fjalla meðal annars um niðurstöður mælinga og útreikninga, fjölda íbúa sem verða fyrir hávaða og hljóðvarnir. 

Miðað er við að hávaði frá vegum, við húsvegg fyrir íbúðarhúsnæði á íbúðar-, verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum, fari ekki yfir 55-65 dB LAeq24 (meðaltalsgildi hávaða yfir einn sólarhring).

Í þriðja áfanga sem ljúka skal á árinu 2013 ber sveitarfélögum skylda til þess að gefa út aðgerðaráætlanir fyrir þau svæði þar sem hávaði er áætlaður yfir viðmiðunarmörkum. 

Upplýsingar um skyldur og mælingar skv. reglugerðum og tilskipun 

Hávaðakort fyrir stóra vegi með umferð 3 til 6 milljón ökutækja á ári og fyrir þéttbýlissvæði hafa verið unnin og Umhverfisstofnun safnaði saman og sendi niðurstöður útreikninga til Eftirlitsstofnuna EFTA skv. ákvæðum tilskipunar 2002/49/EB um mat og stjórn á hávaða í umhverfinu. Ísland innleiddi tilskipunina árið 2005 og eru hávaðakortin fyrir þessa vegi og þéttbýlissvæðin annar áfangi af þremur í kortlagningu hávaða á stórum vegum og á þéttbýlissvæðum á Íslandi. 

Við kortlagningu hávaða á vegum með umferð 3 til 6 milljón ökutækja á ári og á þéttbýlissvæðum var hávaði reiknaður m.v. 4 metra hæð og gefinn upp í gildunum Lden (meðaltalsgildi hávaða yfir einn sólarhring) og Ln (gildi hávaða að nóttu til). Niðurstöður útreikninga eru settar fram á hávaðakortum, þar sem mismunandi litir standa fyrir mismunandi dB-gildisbil. Fyrstu tveimur áföngum kortlagningarinnar er nú lokið. Aðgerðaáætlanir, þriðji áfangi, verða gefnar út árið 2013 fyrir þau svæði þar sem hávaði reiknast yfir viðmiðunarmörkum skv. reglugerð um hávaða nr. 724 frá árinu 2008. Sveitarfélög í samstarfi við veghaldara vinna að aðgerðaáætlunum sem miða að því að draga úr áhrifum frá hávaða á vegum og á þéttbýlissvæðum. 

Hávaðakort

Stórir vegir með umferð 3 til 6 milljón ökutækja á ári, allt landið:

Reykjavík

Mosfellsbær

Kópavogur

Garðabær

Hafnarfjörður

Reykjanesbær

Selfoss

Akureyri

Þéttbýlissvæði

Reykjavík

Seltjarnarnes

  • Lden (PDF, 723 KB)
  • Ln (PDF, 516 KB)

Kópavogur

Garðabær

Hafnarfjörður

Greinagerðir