Stök frétt

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings til eins árs með möguleika á framlengingu. Í boði er starf hjá stofnun þar sem að leiðarljósi eru höfð fagmennska, samvinna, framsýni og virðing.

Verkefni sérfræðingsins munu einkum fela í sér undirbúning friðlýsinga og verndaráætlana, á grundvelli laga laga, nr. 48/2011, um verndar og orkunýtingaráætlun, en einnig önnur verkefni á verksviði stofnunarinnar. 

Hæfniskröfur

Gerð er krafa um meistarapróf í umhverfisfræði/náttúruvísindum eða skyldum greinum ásamt, góðri færni í íslensku, bæði ritaðri og talaðri sem og lipurð i mannlegum samskiptum. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val á starfsmanni: 

  • Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu.
  • Þekking á landupplýsingakerfum og vinnslu landupplýsinga.
  • Þekking á undirbúningi friðlýsinga, gerð verndaráætlana eða skipulagsvinnu.
  • Reynsla af samningagerð/samningatækni.
  • Kunnátta í ensku og Norðurlandamáli. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ágústsdóttir sviðsstjóri í síma 591 2000. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

 Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Föst starfsaðstaða getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. 

 Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2013. Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is