Stök frétt

Árið 2011 voru 265 leikskólar og 171 grunnskólar á landinu. Ekki er vitað hversu mörg opin leiksvæði eru. Í Reykjavík, svo dæmi sé tekið eru starfræktir 46 grunnskólar og 95 leikskólar og opin svæði eru um 250 talsins. Aðalskoðun leiksvæða og leikvallatækja á að framkvæma einu sinni á ári til að staðfesta öryggi tækja, undirstöður þess og umhverfi. Árið 2012 fengu 168 leiksvæði aðalskoðun á öllu landinu, þar af voru 43 leiksvæði á leik- og grunnskólum eða tæp 10% allra leik- og grunnskóla landsins. Umhverfisstofnun hefur sent umhverfis- og auðlindaráðuneytinu bréf þess efnis að skoðað verði hvernig hægt sé að tryggja að farið sé að ákvæðum reglugerðarinnar þannig að jafnræðis sé gætt á landsvísu.

Hvað telst leiksvæði?

Leiksvæði er svæði, hvort sem er innan dyra eða utan, skipulagt fyrir leik barna svo sem í eða við leikskóla, skóla, gæsluvelli og opin leiksvæði. Einnig leiksvæði annarra aðila þar sem börn eiga greiðan aðgang að eða ætlað börnum svo sem í eða við fjöleignarhús, frístundahús, tjaldsvæði, verslunarhúsnæði og samkomustaði. Leiksvæðum á að velja stað þar sem börnum stafar ekki hætta eða ónæði frá umhverfinu og leikvallatæki eiga að uppfylla ákveðnar öryggiskröfur. 

Hvernig er aðalskoðun framkvæmd?

BSI á Íslandi er eina skoðunarstofan á Íslandi sem hefur leyfi til að framkvæma aðalskoðun leiksvæða skv. reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða. Aðalskoðun er eitt af þremur gerðum eftirlits sem framkvæma skal á leiksvæði. Rekstraraðili leiksvæðis ber ábyrgð á innra eftirliti þess en innra eftirlit greinist í reglubundna yfirlitsskoðun, rekstrarskoðun og aðalskoðun. Heilbrigðisnefndir hafa eftirlit með því að farið sé að ákvæðum fyrrgreindrar reglugerðar varðandi leikvallatæki í notkun og öryggi leiksvæða. Á vef Umhverfisstofnunar er að finna Skoðunarhandbók fyrir aðalskoðun leiksvæða en henni er ætlað að nýtast rekstraraðilum og eftirlitsaðilum varðandi innra eftirlit leiksvæða. Í handbókinni er meðal annars að finna upplýsingar um framkvæmd aðalskoðunar, áhættumat og gátlista. Upplýsingar um aðalskoðanir á Íslandi fyrri ár má finna í eldri fréttum.

Hvaða leiksvæði hafa verið aðalskoðuð?

Ábyrgðaraðilar sem hafa látið aðalskoða öll leiksvæði í þeirra ábyrgð undanfarin ár eru m.a. Skagafjörður, Grindavíkurbær, Verzlunarmannafélag Reykjavíkur sem að rekur opin leiksvæði við sumarhús í Miðhússkógi og á Flúðum, Ölfusborgir sumarhúsahverfi sem býr yfir opnum leiksvæðum, Verslunarmannafélag Suðurlands sem rekur opin leiksvæði á Flúðum, Strandabyggð og Grenivík, Grýtubakkahreppi. Eftirfarandi leiksvæði fengu aðalskoðun árið 2012:

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

 • Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn, opið svæði, Reykjavík
 • Leikskólinn Barónsborg, leikskóli, Reykjavík
 • Leikskólinn Nóaborg, leikskóli, Reykjavík
 • Leiksvæði við Heiðnaberg, opið svæði, Reykjavík
 • Leikskólinn Askja, leikskóli, Reykjavík
 • Leiksvæði við Birkimel 8-8a-8b, opið svæði, Reykjavík

Seltjarnarnes

 • Leiksvæði við Sefgarða, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Leiksvæði við Sefgarðatorg, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Leiksvæði við Hofgarða, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Sparkvöllur við Lindarbraut, sparkvöllur, Seltjarnarnes
 • Leiksvæði við Vallarbraut, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Leiksvæði við Valhúsahæð, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Leiksvæði við Bakkavör, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Leiksvæði við Skerjabraut, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Sparkvöllur við Eiðismýri, sparkvöllur, Seltjarnarnes
 • Leiksvæði við Tjarnarból, opið svæði, Seltjarnarnes
 • Leikskóli Seltjarnarnes, leikskóli, Seltjarnarnes
 • Valhúsaskóli, grunnskóli, Seltjarnarnes
 • Mýrarhúsaskóli, grunnskóli, Seltjarnarnes

Kópavogur

 • Leiksvæði I-IV við Engihjalla, opið svæði, Kópavogur
 • Ásbraut, opið svæði, Kópavogur
 • Rútstún, opið svæði, Kópavogur
 • Holtagerði, opið svæði, Kópavogur
 • Sæbólsbraut, opið svæði, Kópavogur
 • Huldubraut, opið svæði, Kópavogur
 • Bjarnhólastígur, opið svæði, Kópavogur
 • Lyngheiði, opið svæði, Kópavogur
 • Hjallabrekka, opið svæði, Kópavogur
 • Fagrabrekka, opið svæði, Kópavogur
 • Reynigrund, opið svæði, Kópavogur
 • Daltún, opið svæði, Kópavogur
 • Vallhólmi, opið svæði, Kópavogur
 • Fossvogsdalur I, opið svæði, Kópavogur
 • Fossvogsdalur II, opið svæði, Kópavogur
 • Hlíðarhjalli, opið svæði, Kópavogur 
 • Brekkuhjalli, opið svæði, Kópavogur
 • Hólahjalli, opið svæði, Kópavogur
 • Bræðratunga, opið svæði, Kópavogur
 • Grænatunga, opið svæði, Kópavogur
 • Eskihvammur, opið svæði, Kópavogur
 • Hlíðarhvammur, opið svæði, Kópavogur
 • Blikahjalli, opið svæði, Kópavogur
 • Fífuhjalli, opið svæði, Kópavogur 
 • Lækjarhjalli, opið svæði, Kópavogur
 • Lautasmári, opið svæði, Kópavogur
 • Lækjasmári, opið svæði, Kópavogur
 • Engjasmári, opið svæði, Kópavogur
 • Fitjasmári, opið svæði, Kópavogur
 • Grófarsmári, opið svæði, Kópavogur
 • Fjallalind – austur, opið svæði, Kópavogur
 • Fjallalind – vestur, opið svæði, Kópavogur
 • Funalind, opið svæði, Kópavogur
 • Haukalind, opið svæði, Kópavogur
 • Galtalind, opið svæði, Kópavogur
 • Húsalind, opið svæði, Kópavogur
 • Laugalind, opið svæði, Kópavogur
 • Mánalind, opið svæði, Kópavogur
 • Krossalind, opið svæði, Kópavogur
 • Ársalir, opið svæði, Kópavogur
 • Blásalir - vestur, opið svæði, Kópavogur
 • Blásalir - austur, opið svæði, Kópavogur
 • Jórsalir, opið svæði, Kópavogur
 • Miðsalir, opið svæði, Kópavogur
 • Hnoðraholt, opið svæði, Kópavogur
 • Lómasalir, opið svæði, Kópavogur
 • Roðasalir, opið svæði, Kópavogur
 • Baugakór, opið svæði, Kópavogur
 • Hamrakór, opið svæði, Kópavogur
 • Grundarhvarf, opið svæði, Kópavogur
 • Hálsaþing, opið svæði, Kópavogur
 • Vatnsendahlíð, opið svæði, Kópavogur
 • Fellshvarf, opið svæði, Kópavogur

Garðabær

 • Leikskólinn Akrar, leikskóli, Garðabær

Hafnarfjörður

 • Leikskólinn Hjallar, leikskóli, Hafnarfjörður

Suðurnes

 • Leikskólinn Völlur, leikskóli, Reykjanesbær
 • Leikskólinn Akur, leikskóli, Reykjanesbær
 • Hópsskóli, grunnskóli, Grindavík
 • Leikskólinn Laut v/Dalbraut, leikskóli, Grindavík
 • Grunnskóli Grindavíkur, grunnskóli, Grindavík
 • Opið svæði v/Austurveg (sunnanvið), opið svæði, Grindavík
 • Leikskólinn Krókur, leikskóli, Grindavík
 • Opið svæði v/Litluvelli, opið svæði, Grindavík
 • Opið svæði v/Vesturbraut, opið svæði, Grindavík
 • Opið svæði v/Stamphólsveg, opið svæði (körfur), Grindavík
 • Gæsluvöllur v/Leynisbraut, gæsluvöllur, Grindavík
 • Tjaldsvæði, opið svæði, Grindavík

Suðurland

 • Hvolsskóli, grunnskóli, Hvolsvöllur
 • Leikskólinn Örk, leikskóli, Hvolsvöllur
 • Tjaldsvæði, opið svæði, Hvolsvöllur
 • Leiksvæði við Hvolsveg/Vallarbraut, opið svæði, Hvolsvöllur
 • Leiksvæði við enda Njálsgerðis, opið svæði, Hvolsvöllur
 • Leiksvæði við Nýbýlaveg, opið svæði, Hvolsvöllur
 • Leiksvæði við Gilsbakka, opið svæði, Hvolsvöllur
 • Við afgreiðslu, opið svæði, Ölfus
 • Ölfusborgir, opin svæði II-V, opið svæði, Ölfus

Austurland

 • Leiksvæði við Vallholt, opið svæði, Vopnafjörður
 • Leiksvæði við Fagrahjalla, opið svæði, Vopnafjörður
 • Leiksvæði við Kolbeinsgötu, opið svæði, Vopnafjörður
 • Leikskólinn Brekkubær, leikskóli, Vopnafjörður
 • Vopnafjarðarskóli, grunnskóli, Vopnafjörður

Norðurland

 • Leikskólinn Álfaborg, leikskóli, Svalbarðseyri
 • Valsárskóli, grunnskóli, Svalbarðseyri
 • Grunnskóli Fjallabyggðar, grunnskóli, Ólafsfjörður
 • Leikskólinn Leikhólar, leikskóli, Ólafsfjörður
 • Leiksvæði Kirkjuvegi 9, opið svæði, Ólafsfjörður
 • Leiksvæði milli Bylgjubyggðar og Ægisbyggðar, opið svæði, Ólafsfjörður
 • Leiksvæði milli Fossvegar 16 og 20, opið svæði, Siglufjörður
 • Leiksvæði milli Laugarvegs 15 og 23, opið svæði, Siglufjörður
 • Grunnskóli Fjallabyggðar, grunnskóli, Siglufjörður
 • Leikskólinn Leikskálar, leikskóli, Siglufjörður
 • Varmahlíðarskóli, grunnskóli, Varmahlíð
 • Leikskólinn Birkilundur, leikskóli, Varmahlíð
 • Grunnskólinn Hofsósi, grunnskóli, Hofsós
 • Leikskólinn Barnaborg, leikskóli, Hofsós
 • Leikskólinn Sólgörðum, leikskóli, Flókadalur
 • Leikskólinn Brúsabær, leikskóli, Hólar í Hjaltadal
 • Grunnskólinn að Hólum, grunnskóli, Hólar í Hjaltadal
 • Árskóli v/Skagfirðingabraut, grunnskóli, Sauðárkrókur
 • Árskóli v/Freyjugötu, grunnskóli, Sauðárkrókur
 • Leikskólinn Ársalir, leikskóli, Sauðárkrókur
 • Leikskólinn Glaðheimar, leikskóli, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Mosahlíð, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Brennihlíð, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Birkihlíð, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Jöklatún, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Fellstún, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Ártún, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Bárustíg, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Skógargötu, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Víðimýri, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Leiksvæði við Víðigrund, opið svæði, Sauðárkrókur
 • Tjaldsvæði Steinsstöðum, opið svæði, Áður Lýtingsstaðahreppi

Vestfirðir

 • Grunnskólinn á Hólmavík, grunnskóli, Hólmavík
 • Leikskólinn Lækjarbrekka, leikskóli, Hólmavík
 • Opið svæði á Hólmavík, opið svæði, Hólmavík
 • Opið svæði við galdrasafn, opið svæði, Hólmavík
 • Tjaldsvæði, opið svæði, Hólmavík

Vesturland

 • Grundaskóli, grunnskóli, Akranes
 • Brekkubæjarskóli, grunnskóli, Akranes
 • Leikskólinn Garðasel, leikskóli, Akranes
 • Leikskólinn Vallarsel, leikskóli, Akranes
 • Leikskólinn Teigasel, leikskóli, Akranes
 • Leikskólinn Akrasel, leikskóli, Akranes
 • Opið svæði v/Háteig, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Grundatún, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Sóleyjargötu, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Suðurgötu, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði Stekkjarholt, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Heiðarbraut, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Vogabraut, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Esjubraut, tjaldsvæði, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Esjuvelli, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Bjarkargrund, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Grenigrund, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Víðigrund, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Jörundarholt, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Steinsstaðaflöt, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði v/Smáraflöt, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði I í skógrækt, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði II í skógrækt, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði við Háholt/Skátaheimili, opið svæði, Akranes
 • Opið svæði bakvið Samkaup, opið svæði, Akranes