Stök frétt

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf lögfræðings. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem að leiðarljósi eru höfð gildin fagmennska, samvinna, framsýni og virðing. 

Helstu verkefni lögfræðingsins verða lögfræðileg álit, leiðbeiningar og undirbúningur stjórnvaldsákvarðana á verkefnasviði stofnunar, einkum að því er varðar mengandi starfsemi, framkvæmda á friðlýstum svæðum og veiðistjórnun. Einnig er gert ráð fyrir greiningum á löggjöf Evrópusambandsins um umhverfismál, umsögnum um stjórnsýslukærur, þingmál o.fl.

Gerð er krafa um kandídatspróf eða grunnprófs auk meistaraprófs í lögfræði ásamt, góðri færni í íslensku, bæði ritaðri og talaðri sem og lipurð i mannlegum samskiptum. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val á starfsmanni:

  • Þekking á stjórnsýslurétti 
  • Þekking á umhverfisrétti, þ.m.t. þekking á EES-reglum á sviði umhverfismála 
  • Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu 
  • Kunnátta í ensku og Norðurlandamáli 

Næsti yfirmaður lögfræðingsins er Sigrún Ágústsdóttir sviðsstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Föst starfsaðstaða starfsmannsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellur eða Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu. 

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is eigi síðar en 26. ágúst 2013. 

Njótum umhverfisins og stöndum vörð um það saman.