Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 2016 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, Vesturland, Mývatnssveit, Suðurland og Friðland að Fjallabaki og sunnanverða Vestfirði.

Starfstímabil

Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í byrjun maí og síðustu ljúka störfum í september. Sjá nánari upplýsingar um hvert svæði og starfstímabilin hér að neðan.

Helstu verkefni

Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða hafi gild skyndihjálparréttindi. Boðið verður upp á skyndihjálparnámskeið fyrir landverði í vor.

Hæfniskröfur og starfskjör

Umsækjendur sem lokið hafa landvarðanámskeiði ganga fyrir um störf. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni lagðar til grundvallar við val á starfsfólki:

  • Reynsla af landvörslustörfum eða áþekk reynsla
  • Þekking á viðkomandi svæði
  • Kunnátta í íslensku, ensku og norðurlandamáli. Frekari tungumálakunnátta er kostur
  • Ökuréttindi
  • Hreint sakavottorð
  • Reynsla af útivist og náttúrutúlkun er kostur
  • Lipurð í mannlegum samskiptum og frumkvæði
  • Æskilegt að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambandsins.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016. Í umsókn þarf að koma fram hvaða svæði verið er að sækja um eða forgangsröðun þar um. Æskilegt er að umsóknum sé skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum fyrir störfin, sem hægt er að nálgast á heimasíðu Umhverfisstofnunar (umhverfisstofnun.is) og í móttöku hennar að Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Umsóknir skulu sendar á netfangið ust@ust.is eða á Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.   

Um svæðin og starfstímabil

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli fer starfsemin fram á utanverðu Snæfellsnesi, ströndinni við Stapa, Malarrifi (þar er gestastofa) og í Búðahrauni. Landverðir hafa búsetu að Gufuskálum. Næsti yfirmaður landvarða í þjóðgarðinum er þjóðgarðsvörður, sem veitir nánari upplýsingar um störfin á Snæfellsnesi í síma 436 6860. Ráðið verður í störf á tímabilinu frá byrjun maí til loka ágúst.

Mývatnssveit. Landverðir starfa í gestastofu Umhverfisstofnunar í Reykjahlíð og á vernduðum svæðum við Mývatn og Laxá svo sem Skútustaðagígum, Dimmuborgum, Hverfjalli, varplandi norðan Mývatns, og Seljahjallagili. Landverðir hafa búsetu í Vindbelg. Næsti yfirmaður landavarða í Mývatnssveit er, Davíð Örvar Hansson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 464 4460. Ráðið verður í störf á tímabilinu frá byrjun maí og fram í október.

Suðurland – Friðland að Fjallabaki – Gullfoss/Geysir – Hveravellir - Dyrhólaey. Aðsetur landvarða verður í eða í grennd við verndarsvæðin. Landverðir munu starfa á öllu svæðinu eftir skipulagi þar um og færast milli starfssvæða eftir þörfum. Næstu yfirmenn þeirra verða  Jón Björnsson sérfræðingur á Suðurlandi og Friðlandi að Fjallabaki og Lárus Kjartansson sérfræðingur á Gullfossi/Geysi og Hveravöllum og Þeir  veita nánari upplýsingar um störfin, í síma 591 2000. Ráðið verður í störf á tímabilinu frá byrjun júní  til síðari hluta ágúst.

Vesturland. Aðsetur landvarðar verður í Borgarnesi eða nágrenni. Starfsemin fer fram á friðlýstum svæðum á Vesturlandi, t.a.m. Eldborg í Hnappadal og í Grábrókargígum. Næsti yfirmaður landvarðar er þjóðgarðsvörður  í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 436 6860. Ráðið verður í starf á frá miðjum júní til fyrri hluta ágúst.

Sunnanverðir Vestfirðir. Aðsetur landvarðar verður í eða í grennd við verndarsvæðin og megin starfssvæði eru friðlandið Vatnsfirði og náttúruvættin Surtarbrandsgil og Dynjandi. Næsti yfirmaður landvarðar er Hákon Ásgeirsson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Ráðið verður í starf frá byrjun júní til fyrri hluta september.