Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Það eru ýmis atriði sem hafa ber í huga ef stefnt er að því að tjalda eða hafa næturgistingu utan skipulagðra tjaldsvæða. Í nóvember 2015 tóku í gildi ný náttúruverndarlög þar sem nokkrar breytingar urðu á því hvar sé heimilt að tjalda. Til að mynda var lögunum breytt í þá vegu að nú er óheimilt að hafa næturgistingu í tjaldvögnum, fellihýsum, hjólhýsum, húsbílum og öðrum sambærilegum búnaði utan skipulagðra tjaldstæða og þéttbýlis nema leyfi landeiganda eða rétthafa lands komi þar til. Annars gilda eftirfarandi reglur um hvar má tjalda samkvæmt lögunum: 

Hvar má tjalda ?

 • Við alfaraleið í byggð er heimilt að tjalda hefðbundnum viðlegutjöldum til einnar nætur á óræktuðu landi sé tjaldsvæði ekki í næsta nágrenni og landeigandi hefur ekki takmarkað eða bannað aðgang að svæðinu með merkingum við hlið og göngustíga umferð manna og dvöl þeirra innan svæðisins.
 • Við alfaraleið í óbyggðum, hvort heldur er á eignarlandi eða þjóðlendu, er heimilt að setja niður hefðbundin viðlegutjöld.
 • Utan alfaraleiðar hvort heldur sem á eignarlandi eða þjóðlendu, er heimilt að tjalda hefðbundnum viðlegutjöldum nema annað sé tekið fram í sérreglum sem kunna að gilda um svæðið.  

Hvenær þarf að afla leyfis landeiganda eða rétthafa lands ?

 • Ef til stendur að tjalda nærri mannabústöðum eða bæ.
 • Ef til stendur að tjalda til fleiri en einnar nætur.
 • Ef um er að ræða fleiri en þrjú tjöld.
 • Ef um er að ræða ræktað land.
 • Ef um er að ræða tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi, húsbíla og annan sambærilegan búnað utan skipulagðra tjaldsvæða og þéttbýlis.                

Eru einhver svæði þar sem má ekki tjalda/hafa næturgistingu ?

 • Eiganda lands eða rétthafi getur takmarkað eða bannað að tjöld séu reist þar sem veruleg hætta er á að náttúra landsins geti beðið tjón af.
 • Ef landeigandi eða rétthafi lands hefur útbúið sérstakt tjaldsvæði á sínu landi er honum heimilt að beina fólki þangað og taka gjald fyrir þjónustuna. Eins ef tjaldsvæði er í nágrenni eignarlandsins getur eigandinn beint fólki þangað.
 • Á friðlýstum svæðum geta verið takmarkanir á því hvort heimilt sé að tjalda þar (sjá hér fyrir neðan)  
Álafoss Tjöldun og næturgisting óheimil.
Blábjörg á Berufjarðarströnd Tjöldun og næturgisting óheimil.
Bringur í Mosfellsdal Tjöldun og næturgisting óheimil.
Dimmuborgir Tjöldun og næturgisting óheimil.
Dynjandi Tjöldun og næturgisting óheimil. Göngu- og hjólreiðamenn hafa leyfi til að tjalda til einnar nætur.
Dyrhólaey Tjöldun og næturgisting er háð leyfi Umhverfsstofnunar.
Fjallabak Heimilt að tjalda á merktum tjaldsvæðum, göngumenn hafa leyfi til að tjalda meðfram merktum gönguleiðum. Annars staðar er óheimilt að tjalda eða hafa næturgistingu nema með sérstöku leyfi Umhverfisstofnunar.
Grábrókargígar í Norðurárdal Tjöldun og næturgisting er háð leyfi Umhverfsstofnunar
Herðubreiðarfriðland Heimilt að tjalda á merktum tjaldsvæðum, utan þeirra þarf leyfi Umhverfisstofnunar.
Hornstrandir Tjöldun og næturgisting óheimil utan merktra tjaldsvæða. 
Hverfjall/Hverfell Tjöldun og næturgisting óheimil.
Ingólfshöfði Tjöldun og næturgisting er háð leyfi Umhverfsstofnunar og umsjónaraðila.
Kattarauga Tjöldun og næturgisting óheimil.
Kirkjugólf Tjöldun og næturgisting óheimil.
Mývatn Tjöldun og næturgisting óheimil utan merktra tjaldsvæða.
Seljahjallagil, Bláhvammur, Þrengslaborgir og nágrenni  Tjöldun og næturgisting óheimil.
Skógarfoss Tjöldun og næturgisting óheimil utan merktra tjaldsvæða
Skútustaðagígar Tjöldun og næturgisting óheimil. 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull Göngu- og hjólreiðarmenn þurfa leyfi þjóðgarðsvarðar annars er tjöldun og næturgisting óheimil.
Ströndin við Stapa og Hellna  Tjöldun og næturgisting óheimil.
Teigarhorn Tjöldun og næturgisting óheimil.
Vatnajökulsþjóðgarður

Innan þjóðgarðsins ber gestum að nota skipulögð tjaldsvæði fyrir tjöld, tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla. Fjarri skipulögðum tjaldsvæðum er heimilt að tjalda hefðbundnum viðlegutjöldum til einnar nætur. Hópar þar sem eru 10 tjöld eða fleiri þurfa þó leyfi þjóðgarðsvarðar. Við tjöldun utan skipulagðra tjaldsvæða skal þess gætt að ekki sé valdið skemmdum á vettvangi og jafnframt skal taka allt sorp og úrgang til byggða. 

Tjöldun utan merktra tjaldsvæða er óheimil á eftirtöldum svæðum:

 • Í Jökulsárgljúfrum
 • Á svæði sem nýtur sérstakrar verndar í Öskju.
 • Á láglendi á Hoffellssvæði og Heinabergssvæði.
 • Á Skaftafellsheiði, Bæjarstaðarskógi og í Morsárdal. Þó er heimilt að tjalda í Skaftafellsfjöllum ofan 400 m y.s. og á svæði í mynni Kjósar. Ferðafólk skal afla upplýsinga hjá þjóðgarðinum um tjöldun á þessum svæðum.

 

 Vatnsfjörður

 Tjöldun og næturgisting óheimil utan merktra tjaldstæða.

 Þingvallaþjóðgarður  Tjöldun og næturgisting óheimil utan merktra tjaldsvæða.