Stök frétt

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 2017 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, Vesturland, Mývatnssveit, Teigarhorn, sunnanverða Vestfirði og Suðurland (m.a. Friðland að Fjallabaki, Gullfoss og Geysi, Dyrhólaey og fleiri svæði).

Starfstímabil
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í byrjun maí og síðustu ljúka störfum í september. Sjá nánari upplýsingar um hvert svæði og starfstímabilin hér að neðan.

Helstu verkefni
Störf landvarða felast m.a. í að fylgjast með að hvorki séu brotin ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúruvernd. Landverðir hafa eftirlit með umgengni á svæðunum, umsjón með vöktun umhverfisþátta, móttöku gesta, veita upplýsingar og fræða gesti, halda við merktum gönguleiðum, sjá um gönguferðir og fræðslustundir. Þá þurfa þeir að vera viðbúnir ef slys ber að höndum og er gerð krafa um að þeir sem ráðnir verða til starfa sæki skyndihjálparnámskeið eða hafi gild skyndihjálparréttindi. Boðið verður upp á skyndihjálparnámskeið fyrir landverði í vor.

Hæfniskröfur og starfskjör
Umsækjendur sem lokið hafa landvarðanámskeiði ganga fyrir um störf. Að öðru leyti verða eftirfarandi kröfur um þekkingu, reynslu og hæfni lagðar til grundvallar við val á starfsfólki:

- Reynsla af landvörslustörfum eða áþekk reynsla
- Þekking á viðkomandi svæði 
- Kunnátta í íslensku, ensku og norðurlandamáli. Frekari tungumálakunnátta er kostur
- Ökuréttindi
- Hreint sakavottorð
- Reynsla af útivist og náttúrutúlkun er kostur
- Lipurð í mannlegum samskiptum og frumkvæði
- Æskilegt að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambandsins.

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2017. Í umsókn þarf að koma fram hvaða svæði er verið að sækja um eða forgangsröðun umsækjanda. Sótt er um í gegnum rafrænt umsóknarform: Umsókn um landvarðarstarf  
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin. 

Um svæðin og starfstímabil
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Í þjóðgarðinum Snæfellsjökli fer starfsemin fram á utanverðu Snæfellsnesi, ströndinni við Stapa, Malarrifi (þar er gestastofa) og í Búðahrauni. Landverðir hafa búsetu að Gufuskálum. Næsti yfirmaður landvarða í þjóðgarðinum er Jón Björnsson þjóðgarðsvörður, sem veitir nánari upplýsingar um störfin á Snæfellsnesi í síma 436 6860. Ráðið verður í störf á tímabilinu frá byrjun maí til loka september.

Mývatnssveit. Landverðir starfa í gestastofu Umhverfisstofnunar í Reykjahlíð og á vernduðum svæðum við Mývatn og Laxá svo sem Skútustaðagígum, Dimmuborgum, Hverfjalli, varplandi norðan Mývatns, og Seljahjallagili. Landverðir hafa búsetu í Vindbelg. Næsti yfirmaður landavarða í Mývatnssveit er, Davíð Örvar Hansson sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 464 4460. Ráðið verður í störf á tímabilinu frá byrjun maí og fram í október.

Suðurland – Friðland að Fjallabaki – Gullfoss/Geysir – Hveravellir - Dyrhólaey. Aðsetur landvarða verður í eða í grennd við verndarsvæðin. Landverðir munu starfa á öllu svæðinu eftir skipulagi þar um og færast milli starfssvæða eftir þörfum. Næsti yfirmaður þeirra verður  Hákon Ásgeirsson sérfræðingur á Suðurlandi og Friðlandi að Fjallabaki. Hann veitir nánari upplýsingar um störfin, í síma 591 2000. Ráðið verður í störf á tímabilinu frá byrjun júní  til síðari hluta september.

Vesturland. Aðsetur landvarðar verður í Borgarnesi eða nágrenni. Starfsemin fer fram á friðlýstum svæðum á Vesturlandi, t.a.m. Eldborg í Hnappadal og í Grábrókargígum. Næsti yfirmaður landvarðar er þjóðgarðsvörður  í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 436 6860. Ráðið verður í starf frá miðjum júní til fyrri hluta ágúst.

Sunnanverðir Vestfirðir. Aðsetur landvarðar verður í eða í grennd við verndarsvæðin og megin starfssvæði eru friðlandið Vatnsfirði og náttúruvættin Surtarbrandsgil og Dynjandi. Næsti yfirmaður landvarðar er Edda Kristín Eiríksdóttir sérfræðingur, sem veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 591 2000. Ráðið verður í starf