Stök frétt

Ár hvert ber ríkjum sem eru aðilar að loftlagssamningi Sameinuðu þjóðanna (UNFCCC) að skila ítarlegum upplýsingum um losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu þeirra, sem og um þróun og horfur á að ríkin standist skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum og Kyoto-bókuninni. Skýrslur ríkjanna eru ítarlega yfirfarnar ár hvert af sérstökum úttektarteymum sem skrifstofa samningsins tilnefnir. Teymin skila svo skýrslum um helstu niðurstöður úr úttekt á bókhaldinu ásamt tillögum að úrbótum sem þurfa þykir. Á nokkurra ára fresti kemur einnig úttektarteymi til landsins og gerir enn nákvæmari úttekt (in-country review) og stendur sú úttekt yfir í viku.

Dagana 28. ágúst til 2. september mun úttektarteymi á vegum loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna koma til Íslands og taka út losunarbókhald Íslands um losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu þeirra á árunum 1990-2015, er skilað var í upphafi árs 2017. Úttektin mun fara fram á Umhverfisstofnun, sem hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð á gerð bókhaldsins, en fjölmargir munu koma að vinnunni og má þar helst nefna Landbúnaðarháskóla Íslands, Skógræktina, Landgræðslu ríkisins og Orkustofnun.