Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur unnið samantekt um stöðu fráveitumála á Íslandi árið 2014 sem byggir á stöðuskýrslum heilbrigðisnefnda.  Í skýrslunni kemur fram að þótt öll þéttbýlissvæði hafi átt að vera komin með fullnægjandi skólphreinsun í lok árs 2005 sé mikill misbrestur þar á. Vegna skorts á mælingum sé ekki hægt að fullyrða að farið sé að kröfum.

Umhverfisstofnun setur fram ýmsar tillögur til úrbóta í stöðuskýrslunni.  Skýra þurfi ábyrgðarskiptingu milli aðila og hvernig þvingunarúrræðum verði beitt gagnvart þeim eigendum fráveitna sem ekki uppfylla lagalegar skyldur.

Í úrbótatillögum er einnig bent á að við gerð vatnaáætlunar verði gerð heildstæð, tímasett og fjármögnuð aðgerðaráætlun sem hafi það m.a. að markmiði að koma hreinsun frárennslis í gott horf. Jafnframt verði lögð áhersla á að bæta gæði gagna frá því sem nú er.

Umhverfisstofnun mun nú leita eftir áliti umsagnaraðila varðandi úrbætur og kalla eftir tillögum sveitastjórna þar um. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að allir sem að frárennslismálum koma taki höndum saman til úrbóta, enda vatn ein mikilvægasta auðlind Íslands, sem ber að hlúa að og vernda.

Sjá skýrsluna hér.