Stök frétt

Íslenski markaðurinn fyrir efnavörur er agnarsmár í alþjóðlegu tilliti og það getur verið erfitt fyrir íslensk fyrirtæki að hafa yfirsýn yfir allar reglur sem gilda um markaðssetningu á efnum og efnablöndum. Umhverfisstofnun gegnir lykilhlutverki í innleiðingu á efnalöggjöf ESB hér á landi og starfrækir þjónustuborð til að aðstoða hlutaðeigandi aðila við að uppfylla löggjöfina. Sérfræðingar í efnamálum gegna líka stóru hlutverki hér sem felst í þjónustu við fyrirtæki sem framleiða, flytja inn eða selja efnavörur og gerir fyrirtækjunum kleift að uppfylla þær kröfur sem efnalöggjöfin gerir til þeirra.

Verkfræðingafélag Íslands og Umhverfisstofnun standa fyrir kynningarfundi þann 17. maí nk. undir yfirskriftinni: "Felast tækifæri í ráðgjöf um efnamál?" Fundurinn verður haldinn í húsakynnum VFÍ að Engjateigi 9 í Reykjavík kl. 12-13.

Miklar breytingar hafa orðið á efnalöggjöfinni á undanförnum árum og kröfur vegna markaðssetningar á efnavörum eru sífellt að aukast. Fyrirspurnir sem berast Umhverfisstofnun og niðurstöður úr eftirliti hennar sýna að þörf er fyrir þjónustuaðila til að sinna ráðgjöf á þessu sviði.

Hér að neðan eru taldir upp helstu málaflokkar efnamála og verkefni innan þeirra sem kalla á slíka ráðgjöf:

  • Skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir að því er varðar efni (REACH): Skráning, innflutningur, framleiðsla, eftirnotendur og birgjar, öryggisblöð
  • Merkingar hættulegra efna (CLP): Flokkun og merking, öryggislok, áþreifanleg viðvörun, tilkynningar til eitrunarmiðstöðva, skyldur birgja
  • Snyrtivörur: Framleiðsla og markaðssetning (snyrtivöruvefgátt ESB, vörupplýsingaskjal, öryggismat), merkingar, innihaldsefni og takmarkanir
  • Þvotta- og hreinsiefni: Merkingar, upplýsingar framleiðanda, innhaldsefni og takmarkanir
  • Sæfivörur: Markaðsleyfi, merkingar, markaðssetning og notkun
  • Flúoraðir kælimiðlar: Innflutningur, takmarkanir á notkun, aðrir valkostir
  • Plöntuverndarvörur: Markaðsleyfi, merkingar, markaðssetning og notkun

Sérfræðingar Umhverfisstofnunar fara yfir helstu tækifærin sem hér bjóðast fyrir fyrirtæki sem geta tekið að sér þessa þjónustu eða hyggjast hasla sér völl á þessu sviði.

(Mynd Wikipedia)