Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur nú lagt fram til kynningar tillögu að friðlýsingu vatnasviðs Tungnaár: 24 Tungnaárlón og 25 Bjallavirkjun á grundvelli flokkunar svæðisins í verndarflokk verndar- og orkunýtingaráætlunar, sbr. ályktun Alþingis nr. 13/141, frá 14. janúar 2013.

Lögð er fram tillaga að auglýsingu um friðlýsingu svæðisins og kort þar sem tillaga að mörkum svæðisins er dregin upp.

Tillagan byggir á 53. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.

Forsendur afmörkunar

Hér háttar þannig til að mörg uppistöðulón og virkjanir er að finna neðar í farvegi Tungnaár. Slík svæði verða ekki friðlýst fyrir orkuvinnslu. Í ljósi skilgreiningar á áhrifasvæði virkjunarkosta er talið rétt að friðlýsa meginfarveg Tungnaár niður að efstu orkumannvirkjum í ánni, þ.e. að Krókslóni. Því er lagt til að verndarsvæði vegna Tungnaársvæðis sé vatnasvið ofan stíflumannvirkja fyrrum fyrirhugaðra Bjallavirkjunar og Tungnaárlóns og meginfarvegur Tungnaár þar fyrir neðan, 500 m út frá miðlínu til beggja handa, að efstu mörkum Krókslóns. Mörk svæðisins fylgi jökuljaðri. Þar sem vatnasvið Tungnaárlóns er hluti af vatnasviði Bjallavirkjunar er lagt til að friðlýst verði eitt samfellt svæði sem nær til vatnasviða beggja þessara virkjunarkosta.

 

Frestur til að skila athugasemdum

Frestur til að skila athugasemdum er til og með 14. desember 2018. Að kynningartíma loknum tekur Umhverfisstofnun saman umsögn um framkomnar athugasemdir við tillöguna og vísar tillögu að friðlýsingarskilmálum til ráðherra. Athugasemdum má skila á heimasíðu Umhverfisstofnunar, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veita Ingibjörg Marta Bjarnadóttir (ingibjorg.bjarnadottir@umhverfisstofnun.is), Sigrún Ágústsdóttir (sigruna@umhverfisstofnun.is) og Hildur Vésteinsdóttir (hildurv@umhverfisstofnun.is) með tölvupósti eða í síma 591-2000.