Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur gefið út nýtt starfsleyfi fyrir Matís ohf. til framleiðslu á allt að tveimur tonnum árlega af lagardýrum í rannsóknarskyni í starfsstöð sinni að Árleyni 2a, Keldnaholti 112 Reykjavík.

Starfsleyfistillagan var auglýst opinberlega á tímabilinu 31. október til 28. nóvember 2018 og var gefinn kostur á að koma með skriflegar athugasemdir við tillöguna. Engar athugasemdir bárust.

Starfsleyfið er gefið út í samræmi við lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Auglýsing þessi er birt á fréttasvæði Umhverfisstofnunar en auk þess í sérstökum dálki fyrir opinberar birtingar á starfsleyfum sem stofnunin gefur út.

Ákvörðun Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar skv. 65. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

 

Tengd skjöl: