Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Þann 30. janúar sl. fór fram eftirlit af hálfu Umhverfisstofnunar í fyrirtækinu Garðheimum Gróðurvörum ehf. í kjölfar ábendingar um markaðssetningu á efnavörunni Bóraxi í umbúðum sem ekki uppfylltu skilyrði efnalaga nr. 61/2013 og reglugerðar 415/2014 um flokkun og merkingu efnavara.

Skoðaðar voru tvær vörur í eftirlitinu, annars vegar Borax Decahydrate sem selt er í 25 kg pokum og hins vegar Bórax, en það inniheldur efni úr 25 kg pokunum sem hefur verið umpakkað í 150 g plastdósir. Reyndust merkingum á báðum vörunum vera ábótavant, en þær eru markaðssettar sem áburður.

Á Bórax í 150 g umbúðum vantaði alfarið hættumerki, hættu- og varnaðarsetningar á íslensku og viðvörunarorð, sem einnig skal vera á íslensku. Á 25 kg umbúðunum voru bæði hættumerkin til staðar sem og viðvörunarorðið ásamt hættu- og varnaðarsetningum, en þó ekki á íslensku eins og krafa er um í reglugerð. Þá voru upplýsingar um birgi ófullnægjandi á báðum vörunum.

Umhverfisstofnun stöðvaði markaðssetningu beggja varanna um stundarsakir í samræmi við heimildir sínar samkvæmt 57. gr. efnalaga og er fyrirtækinu því óheimilt að markaðssetja þær þar til bætt hefur verið úr merkingum eða eftir atvikum til 1. mars nk.