Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur gert úttekt á svæðinu við Fjaðrárgljúfur í Skaftárhreppi, gönguslóða meðfram gilinu. Umrætt svæði er nr 703 á náttúruminjaskrá. Núverandi gönguslóði og umhverfi hans er mjög illa farið vegna mikils fjölda ferðamanna samhliða snöggum veðrabreytingum, hlýinda og mikillar vætu.

Umhverfisstofnun er að undirbúa lokun á svæðinu við Fjaðrárgljúfur bæði af öryggisástæðum og til að vernda gróður umhverfis göngustíga. Samkvæmt 25. gr. a. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 getur Umhverfisstofnun takmarkmarkað umferð eða lokað svæði vegna hættu á gróðurskemmdum.

Ákvæðið er svohljóðandi:

Ef veruleg hætta er á tjóni af völdum mikillar umferðar eða vegna sérstaklega viðkvæms ástands náttúru getur Umhverfisstofnun ákveðið að takmarka umferð eða loka viðkomandi svæði tímabundið fyrir ferðamönnum að fenginni tillögu hlutaðeigandi sveitarfélags, [Landgræðslunnar] 1) eða landeiganda eða að eigin frumkvæði. Samráð skal haft um slíka ákvörðun við hlutaðeigandi sveitarfélag og fulltrúa ferðaþjónustu og útivistarfólks sem ætla má að hyggi á ferðir um svæðið. Ef um eignarland er að ræða skal ætíð haft samráð við eiganda lands eða rétthafa áður en ákvörðun er tekin. Takmörkunin eða lokunin skal að jafnaði ekki standa lengur en tvær vikur en ef nauðsyn krefur er heimilt að framlengja hana, að fenginni staðfestingu ráðherra. Ákvörðun samkvæmt þessari grein skal birta í dagblöðum og útvarpi og á vefsíðum Umhverfisstofnunar og Vegagerðarinnar.“

Áformað er að svæðinu verði lokað frá kl. 09:00, árdegis, miðvikudaginn 27. febrúar nk. Stefnt er á að kanna ástand svæðisins aftur innan tveggja vikna og meta hvort aðstæður hafi batnað.

Umhverfisstofnun óskar hér með eftir umsögn og samráði varðandi umrædda lokun. Þar sem um skyndilokun er að ræða óskar stofnunin eftir svari sem fyrst eða eigi síðar en fyrir kl. 14:00 á morgun, þriðjudaginn 26. febrúar 2019.

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafið samband við Daníel í síma 822-4018 eða sendið fyrirspurnir netfangið: daniel.jonsson@umhverfisstofnun.is